StoryEditor

Košice ušli hrobárovi z lopaty

25.04.2002, 00:00

Košice (hn/Marián Hutňan)
Ratingové ohodnotenie C s pozitívnym výhľadom v dlhodobých korunových záväzkoch, C -- s pozitívnym výhľadom v dlhodobom devízovom ratingu a NS v krátkodobom ratingu udelila mestu Košice Slovenská ratingová agentúra (SRA). Výsledky ratingu zverejnil včera predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ SRA Rudolf Autner. "Dnes už je možné s plným vedomím si zodpovednosti povedať, že mesto je z najhoršieho von, prešlo obdobím defaultu a je na krivke, ktorá má jednoznačne rastový potenciál," vyhlásil. Podľa neho sa v Košiciach naštartovali štrukturálne kroky v dvoch zásadných oblastiach -- v pomerne komplikovaných a dlhých rokovaniach o reštrukturalizačnom programe a v signifikantných zmenách vo vnútorných mechanizmoch riadenia, ktoré budú podľa SRA podporné pre akýkoľvek ďalší rastový potenciál mesta. R. Autner včera ocenil "manažérsku odvahu" reprezentácie Košíc zistiť a zverejniť aktuálnu pozíciu mesta. Košice podľa SRA majú vzhľadom na svoju výhodnú geografickú polohu perspektívu získania dostatočného množstva zahraničných investícií, vykonávajú kroky smerujúce k stabilizácii verejných financií, naštartovali reštrukturalizačný proces záväzky mesta, zlepšili finančné riadenie, čo sa prejavilo v znížení celkovej zadlženosti mesta z 2,2 mld. Sk (koncom roka 2000) na 1,7 mld. Sk (k 31. januáru 2002). SRA odporúča košickej radnici vykonať razantnejšie kroky pri riešení situácie príspevkových organizácií a obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta, ktoré vykazujú dlhodobo stratové hospodárenie, neprinášajú mestu efekt a zaťažujú mestský rozpočet.
Hodnotiaca agentúra pripomenula Košiciam, že aj napriek vytvorenej pomerne silnej hospodárskej základne a podnikateľským subjektom, prostredníctvom ktorých vytvárajú Košice vyše 9 % slovenského HDP, je vážnym problémom mesta aktuálna takmer 17-percentná nezamestnanosť. SRA neopomenula, že v nedávnej minulosti cudzie zdroje v meste prevyšovali skutočné príjmy mesta v bežnom roku (33 % záveru roka 1998, 46,5 % o rok neskôr, 21 % v roku 2000 a 23 % k ultimu minulého roka). Mesto malo v závere minulého roka aj nepriaznivú časovú štruktúru pohľadávok a záväzkov -- až 93 % pohľadávok bolo po lehote splatnosti a len štyri percentá záväzkov boli po lehote splatnosti. Významnú časť príjmov získalo mesto z jednorazových tržieb z predaja mestského majetku. Košice musia podľa SRA postupovať rýchlejšie v realizácii zmien v systéme riadenia, vytvoriť útvar strategického manažmentu pre finančné riadenie mesta. Ako neistotu vníma SRA zákon o meste Košice, na základe ktorého je 22 mestských častí v Košiciach samostatnými právnymi subjektmi s individuálnymi rozpočtami bez povinnosti prispievať do mestského rozpočtu na financovanie výdavkov udržania verejného blaha. Odporúča preto zjednotiť finančné riadenie mesta a zostavovať jeden mestský rozpočet, čo podľa agentúry zníži aj administratívne výdavky.
Agentúra SRA udelila ratingy už niekoľkým slovenským mestám: Trnava získala rating A -- so stabilným výhľadom v korunových záväzkov (čo je aj rating SR), Prešov v decembri 2002 dostal BBB + so stabilným výhľadom a Humenné a Liptovský Mikuláš BBB tiež so stabilnými výhľadmi. V krátkom čase SRA zverejní ratingy Ružomberka a Levíc.

menuLevel = 2, menuRoute = dennik/burzove-noviny, menuAlias = burzove-noviny, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
01. október 2022 15:39