StoryEditor

Liberalizácia trhu s elektrinou pomôže ekonomike

08.07.2002, 00:00

Spoločnosť Taylor Nelson Sofres uskutočnila v máji prieskum medzi významnými odberateľmi elektriny, podnikateľmi, ktorí dodávajú energetiku, ale aj medzi ekonomickými analytikmi a žurnalistami. Nosnými témami boli: liberalizácia trhu s elektrinou a s ňou spojený vývoj legislatívy na Slovensku.
Na rokovaniach o pripojení sa k EÚ žiada Slovensko trojročné prechodné obdobie pred plným zavedením smernice týkajúcej sa prístupu tretích strán k energetickým sieťam. Viac ako tri štvrtiny opýtaných si myslí, že dôvodom na toto prechodné obdobie je nevyhnutná potreba reštrukturalizácie elektroenergetiky. Pre 63 % je to najmä dôvod súvisiaci s obavami zo sociálnych dosahov razantnej nápravy cenových deformácií v energetike. Jedným z prvých krokov k liberalizácii obchodu trhu s energiami a predpokladu na vznik konkurenčného prostredia je náprava už spomenutých cenových deformácií. S týmto názorom súhlasí až 83 % opýtaných. Pretože elektrina je označená ako "tovar" zvláštneho druhu, smernica EÚ zavádza inštitút tzv. chráneného zákazníka (napr. domácnosť), ktorý má právo na garantovanú dodávku energie, bez zmluvného vzťahu s dodávateľom.
Liberalizácia vnútorného trhu s elektrinou odštartovala na Slovensku 1. januára tohto roku. Odberatelia s ročným odberom nad 100 GWh si môžu vybrať dodávateľa až do výšky jednej tretiny ich ročného odberu. Otváranie vnútorného trhu s elektrinou má podľa vyhlášky č. 562/2001 Z. z. ministerstva hospodárstva pokračovať 1. januára 2003 pre odberateľov s ročnou spotrebou elektriny nad 40 GWh a o rok neskôr pre každého odberateľa elektriny nad 20 GWh. Práve v tom roku sa očakáva aj vstup SR do EÚ. Na otázku, či je tempo liberalizácie príliš pomalé, vyslovila áno viac ako polovica opýtaných respondentov. Zhruba jedna desatina z nich si myslí, že je, naopak, príliš rýchle a podľa 30 % oslovených by sa liberalizácia mala dokončiť až po vstupe našej krajiny do EÚ.
Rozhodnutie o privatizácii Slovenských elektrárni (SE) by mal prijať až budúci vládny kabinet. Súčasná vláda vykoná technickú prípravu a pravdepodobne určí zoznam záujemcov. Privatizáciu SE ako celku, s podmienkou pre investorov navŕšiť základné imanie, preferuje viac ako jedna tretina opýtaných. Druhú možnosť, a to rozdelenie na dve dcérske spoločnosti, z ktorých by jedna spravovala aktivity súvisiace s jadrovou energiou a druhá zvyšné zdroje a následne privatizovať každú zvlášť, preferuje 56 % respondentov. Celkovo sa táto možnosť omnoho viac pozdáva najmä ekonomickým analytikom a redaktorom (71,4 %). Úplná zhoda panuje v názore, že liberalizácia trhu s elektrinou pomôže rozvoju slovenskej ekonomiky. Takto sa vyjadrilo až 90 % oslovených. Približne 87 % sa domnieva, že táto privatizácia bude mať vplyv aj na zamestnanosť v sektore a iba 30 % si myslí, že prinesie zníženie cien pre chránených zákazníkov. Takmer všetci účastníci prieskumu sú presvedčení, že nie je v záujme odberateľov zachovať súčasný monopol SE na dovoz elektriny zo zahraničia. Niečo viac ako 80 % opýtaných zastáva stanovisko, že možnosť výberu dodávateľa elektriny zvýši v SR konkurenčnú schopnosť a zníži náklady na produkciu oprávnených odberateľov v SR.

17. máj 2022 12:30