StoryEditor

Pozícia bratislavského kraja

24.02.2004, 23:00

Podľa systému Štatistického úradu Európskeho spoločenstva (Eurostat) sú Bratislava a jej okolie označené ako NUTS II Bratislava ( NUTS -- Nomenclature des Uniteés Territoriales Statistiques). Podľa hodnotenia Európskej únie je tento kraj ohniskom pozitívneho vývoja ekonomiky a vykazuje najvyššiu ekonomickú výkonnosť v rámci Slovenska. Tvorbou hrubého domáceho produktu na obyvateľa dvojnásobne prevyšuje ostatné regióny republiky. Výhodná geografická poloha v blízkosti štátnych hraníc s Maďarskom a s Rakúskom predurčuje tento kraj na vedúcu úlohu v oblasti objemu zahraničných investícií, miery diverzifikácie ekonomického prostredia a vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva.

25. máj 2022 05:19