StoryEditor

Maják v mori informácií o projektoch EÚ

15.10.2003, 00:00
Akciová spoločnosť Novitech Košice, pôsobiaca v oblasti dodávok komplexného riešenia informačných systémov so zodpovedajúcimi konzultačnými a poradenskými službami, otvára na internete prostredníctvom portálu www.euprojekt.sk informačný servis o možnostiach participácie na projektoch sponzorovaných EÚ. "Hlavným cieľom tohto portálu je zabezpečiť kvalitné a aktuálne informácie o poskytovaní európskej pomoci všetkým záujemcom z podnikateľskej sféry, tretieho sektora, zo štátnej správy, ako aj samosprávy," informovala HN Monika Löfflerová, PR-manažérka spoločnosti. Ako ďalej uviedla, portál www.euprojekt.sk má pomáhať pri orientácii v množstve informačných zdrojov aj prostredníctvom tímu kvalifikovaných odborníkov, pripravených odpovedať na otázky týkajúce sa zapojenia do súťaže o získanie pomoci, písania projektov a ich riadenia.
Spoločnosť Novitech sa rozhodla vytvoriť a prevádzkovať portál www.euprojekt.sk v snahe uľahčiť orientáciu odbornej aj laickej verejnosti v systéme poskytovania európskej pomoci. "Tento priebežne aktualizovaný informačný portál sa zameriava na zber a distribúciu údajov z oblasti predvstupových a štrukturálnych fondov s dôrazom na poskytovanie informácií o zverejnených výzvach na podávanie projektov a aktuálnych tendroch," pokračovala Löfflerová. Podľa nej sa portál zároveň snaží dať odpoveď na jednu z najčastejších otázok medzi podnikateľskou sférou: Viete aké finančné zdroje môže vaša firma získať v rámci predvstupových a štrukturálnych fondov EÚ? "Ak je odpoveď áno, je to dobrý začiatok cesty, ale na jej úspešné absolvovanie je potrebné vytvoriť kvalitný projektový návrh, ktorý musí spĺňať presne stanovené kritériá. Aj o nich sa podnikatelia dozvedia prostredníctvom našej aktivity," odpovedala.
Portál prináša odborné informácie týkajúce sa nielen Slovenskej republiky a okolitých krajín, ale po vstupe do Európskej únie sa rozšíri aj na ostatné členské štáty. Sústredením údajov na webe získa používateľ komplexnú službu, ktorá mu umožní s minimálnou stratou času zorientovať sa v uvedenej problematike. Súčasne prostredníctvom liniek sprístupňuje partnerskú sieť a zabezpečuje priamy kontakt aj na pôvodný zdroj informácií. Okrem relevantných informácií existuje potreba vzdelávania verejnosti v oblasti projektového riadenia a v znalosti európskeho práva, ktoré je potrebné pri príprave kvalitných podnikateľských plánov, projektov na zdôvodnenie úverov, poskytovanie grantov, sponzorstiev a podobne. Preto portál www.euprojekt.sk obsahuje aj možnosti získania relevantných vedomostí a zručností prostredníctvom školení, kurzov, seminárov, workshopov v tejto oblasti.
24. máj 2022 04:57