StoryEditor

Pátranie po podnikoch so zahraničnou účasťou

26.08.2002, 00:00
Ako HN uviedli už v piatok, na internetovej stránke agentúry SARIO, ktorá má na starosti prílev zahraničných investícií, sa uvádza 21 projektov dokončených v rokoch 2000 až 2002. Priniesli 4 625 a potenciálne môžu vytvoriť až 6 820 pracovných miest. Aj tie mohol mať premiér Mikuláš Dzurinda na mysli, keď hovoril o 40 až 50 podnikoch, ktoré pribudli v tomto volebnom období ako priame zahraničné investície (PZI) "na zelenej lúke".
Ani na tlačovom odbore Úradu vlády sme sa však nedopátrali, z akého zdroja vychádzal a neposkytol nám ich - napriek prísľubu - ani poradca premiéra pre túto oblasť Alan Sitár. Riaditeľ tlačového odboru Úradu vlády SR a hovorca premiéra Martin Maruška poskytol HN len zoznam 58 podnikov, ktoré počas svojho pôsobenia vo funkcii M. Dzurinda viackrát navštívil a ktoré za posledné štyri roky investične expandovali alebo uskutočnili nové investície.

Prehľad zrealizovaných projektov SARIO, a. s.Analýza ministerstva hospodárstva
Ministerstvo hospodárstva (MH) SR uvádza, že projekty, ktoré sa uskutočnili podľa zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií, vytvorili 3 460 nových pracovných miest.

Analýza MH SR vplyvu PZI na ekonomiku Slovenska ukazuje, že 367 sledovaných podnikov s účasťou PZI dosiahlo vlani porovnaní s podnikmi bez účasti PZI (sledovalo sa 1 920 takýchto podnikov) tržby na pracovníka trojnásobne vyššie (v roku 1995 dvojnásobne).

Firmy s vplyvom PZI vytvorili vlani zisk 30,9 mld. Sk a bol o 5,5 mld. Sk vyšší, ako dosiahli podniky bez PZI. V roku 1995 vytvorilo 162 podnikov s PZI zisk 5,8 mld. Sk, čo bolo o 21,5 mld. Sk menej ako v 1752 podnikov bez vplyvu PZI . V roku 1998 dosiahlo 261 podnikov s PZI zisk 5,2 mld. Sk, pričom podniky bez PZI dosiahli stratu -2,7 mld. Sk.

V podnikoch s vplyvom PZI v rokoch 1995 až 1998 vzrástla priemerná mesačná mzda v priemysle SR o 32,4 % a bola o 714 Sk vyššia ako v podnikoch bez PZI, v ktorých vzrástla o 39,6 %. No v rokoch 1998 až 2001 v podnikoch s vplyvom PZI vzrástla priemerná mzda o 48,5 % na 16 367 Sk a bola o 3 285 Sk vyššia ako v podnikoch bez PZI, kde vzrástla o 26,9 %. V rokoch 1998 až 2001 vzrástla produktivita práce z pridanej hodnoty v podnikoch s PZI o 20,1 % na 64 353 Sk na pracovníka a bola o 29 871 Sk vyššia ako v podnikoch bez PZI, v ktorých vzrástla o 16,8 %.

17. máj 2022 12:07