StoryEditor

Po opatreniach už vykazuje Želba zisk

20.08.2002, 00:00
Predaj konkurznej podstaty Želby, a. s. v konkurze, Spišská Nová Ves bude možné uskutočniť až po schválení plánu speňažovania. Ten bude známy až po druhej schôdzi veriteľov koncom septembra. Od vyhlásenia konkurzu v júni vykazuje Želba zisk, zatiaľ čo dovtedy bola v hlbokej strate.
Je to výsledkom opatrení, ktoré od nástupu do funkcie urobila správkyňa konkurznej podstaty Zuzana Kollárová. Od 1. septembra napríklad ukončí pracovný pomer v Riadiacej jednotke Želby 32 zamestnancov, vrátane vrcholného manažmentu. V odštepných závodoch v Nižnej Slanej, Rudňanoch, je totiž podľa správkyne schopný manažment.

17. máj 2022 13:13