StoryEditor

Črtá sa kompromis k paktu stability

18.06.2004, 00:00

Európsky menový komisár Joaquin Almunia včera obhajoval írsky kompromisný návrh nových rozpočtových pravidiel Európskej únie. Podľa neho by o opatreniach na zníženie rozpočtového deficitu mali rozhodovať členské štáty, a nie Európska komisia. Tá by naďalej rozhodovala len o samotnom porušení 3-percentného limitu rozpočtového deficitu, o opatreniach na nápravu však už členské krajiny.
O obmedzenie práv Európskej komisie sa usilujú najmä Nemecko, Poľsko, Taliansko a Grécko. Teraz sa pridali aj Belgičania, ktorí predtým oslabenie úlohy EK odmietali. Kompromisný návrh Írov sa vníma ako víťazstvo Nemecka, ktoré už tretí rok za sebou pravdepodobne prekročí povolenú výšku rozpočtového deficitu.
Naopak, prezident Európskej komisie Romano Prodi sa oslabenia vplyvu EK obáva. "Ak EK nebude mať dostatočne silné slovo, potom nebude možné robiť rozhodnutia v záujme EÚ," dodal.
Vplyv Paktu stability a rastu EÚ počas Prodiho funkčného obdobia oslabila početná kritika, ktorá ho označila za obmedzujúci a dosť ho poškodil aj fakt, že Nemecko a Francúzsko sa vyhli trestu za jeho porušenie. Krajiny namietali, že dodržiavať pakt v čase hospodárskeho oslabenia poškodzuje ekonomiku a obmedzuje rast. Problémy im spôsobuje aj viazanie výdavkov určených pre investičné projekty na rozpočtové pravidlá. To podľa nich znižuje investičné výdavky, čo však Európska komisia popiera. Vyradenie investičných výdavkov z paktu stability podľa EK nič nerieši, naopak, bude mať vážne dôsledky. Nedávny pokles týchto výdavkov zaznamenali podľa EK viaceré krajiny, bez ohľadu na to, či sú členmi eurozóny alebo nie. Práve zaradenie spomínaných výdavkov do paktu stability v 90. rokoch zastavilo ich pokles, charakteristický najmä v 70. a 80. rokoch.

17. máj 2022 10:25