StoryEditor

Export na Východ je rizikový

02.07.2004, 00:00
Autor:
TASRTASR

Príliš nízke predajné ceny v krajinách strednej a východnej Európy (KSVE) patria k najčastejším dôvodom, prečo podniky nechcú na tieto trhy exportovať, uviedli zhodne rakúske podniky vo všetkých odvetviach. Najväčšími exportnými prekážkami pre rakúske podniky sú vysoké dopravné náklady, príliš malé podniky a zlé výkupné ceny. Vo svojej štúdii, ktorá sa zakladá na informáciách poskytnutých 500 rakúskymi priemyselnými podnikmi a je súčasťou pravidelnej mesačnej správy, to uvádza Inštitút pre výskum hospodárstva (Wifo). Ako ďalšie prekážky exportu do všetkých regiónov uvádzajú podniky právnu neistotu, korupciu, vysoké riziko nezaplatenia za tovar a nedostatok partnerov v ktorejkoľvek krajine. V KSVE je podľa rakúskych podnikov riziko nezaplatenia nadpriemerné. Rakúsky vývoz sa realizoval predovšetkým na blízkych trhoch, dve tretiny vývozu sú určené pre západnú Európu.

25. máj 2022 00:04