StoryEditor

Zamestnanci Vihorlatu stále čakajú na odstupné

04.03.2002, 23:00

Závodný výbor základnej organizácie OZ KOVO pri Vihorlate, s. r. o., Snina, uplynulý piatok hodnotil situáciu v súvislosti s (ne)vyplatením pohľadávok pre viac než 1 000 zamestnancov v celkovej výške približne 50 mil. Sk. Ide o päťmesačné odstupné, ktoré tvorí záväzok bývalého Vihorlatu, a. s., Snina, voči zamestnancom.
Správca konkurznej podstaty Vihorlatu sa pôvodne zaviazal vyplatiť odstupné do 13. januára. Keďže tento termín nesplnil a medzi zamestnancami vzniklo napätie, rokovali odborári s ním i terajším vlastníkom, spoločnosťou Vihorlat, s. r. o., Snina. Výsledkom malo byť vyplatenie časti z celkovej pohľadávky -- dvoch mesačných miezd -- do konca februára. Dodnes však zamestnanci nedostali ani korunu. HN o tom informoval člen Predsedníctva Rady OZ KOVO Jozef Balica. "V rámci vzájomných obchodných vzťahov medzi správcom a novým vlastníkom Vihorlatu boli vyrovnané záväzky a pripravené aj formálne náležitosti -- zoznamy pracovníkov s výškou ich pohľadávok. Správcovi konkurznej podstaty teda nič nebránilo vyplatiť zamestnancov. V ostatných dňoch sa nám s ním nepodarilo kontaktovať, takže nevieme, aký bude jeho ďalší postup. Len on totiž môže dať pokyn na vyplatenie týchto finančných prostriedkov," konštatoval Balica.
OZ KOVO pôvodne avizoval, že ak nedôjde k vyplateniu miezd do konca februára, bude iniciovať viaceré nátlakové akcie. Keďže správca nebol v posledných februárových dňoch dostupný, rozhodli sa odborári ešte počkať. Ak sa tak nestane ani v tomto týždni, pripravuje OZ KOVO na piatok protestné zhromaždenie vo Vihorlate. Zvyšok pohľadávok vo výške troch mesačných platov by mali v zmysle dohody uzavretej medzi novým vlastníkom a správcom konkurznej podstaty vyplatiť do konca marca 2002.
HN telefonicky oslovili i správcu konkurznej podstaty Eugena Gališina a požiadali ho o stanovisko. Vyjadril sa, že informácie podá len osobne. Vzápätí však vypol telefón, takže osobné stretnutie nebolo možné dohodnúť.
Na Vihorlat, a. s., Snina, vyhlásili konkurz v októbri 2000. Novým majiteľom sa 1. decembra stala spoločnosť Vihorlat, s. r. o., Snina. Vytvorila ju holandská finančná spoločnosť Cebovva, ktorá vlastní 66 % spoločnosti a 34-percentným vlastníkom je slovenský subjekt Hubertus, s. r. o., Gerlachov. Cebovva poskytla novej spoločnosti 2,5 mil. eur na uhradenie splátok voči správcovi konkurznej podstaty, Vihorlatu a. s.

17. máj 2022 13:24