StoryEditor

Zoberme si príklad zo susedného Rakúska

03.06.2003, 00:00

V súvislosti s neúmernou diskusiou o Recyklačnom fonde, ako aj zálohovaní jednorazových PET fliaš, je veľmi zaujímavý príspevok z Waste Magazin č. 1, 2002, s. 33 pod názvom Rakúšania zberajú aj bez donútenia.
V rámci aktuálnej diskusie o povinnom zálohovaní PET fliaš tvrdí Dkfm Christian Stiglitz, predseda ARA Altstoff Recycling Austria AG: "Nechceme sa miešať do politických rozhodnutí o nutnosti povinnej zálohy. Našou úlohou je PET fľaše zberať a zhodnotiť, chceme položiť na stôl niektoré fakty."
V minulom roku prišlo v Rakúsku na trh asi 21 000 ton jednorazových PET fliaš, z ktorého ARA zachytila okolo 16 000 ton a vhodne recyklovala. Toto množstvo sa podarilo zhromaždiť vďaka správnemu prístupu k zberu a príkladnému správaniu Rakúšanov, pričom treba zdôrazniť -- bez nútenej zálohy a podobných opatrení.
Vo Švédsku, kde je zavedený zálohový systém na jednorazové obaly nápojov, sa pri porovnaní zachytilo 78 percent PET obalov -- len o 2 percentá viac ako v Rakúsku. K tomu sa priraďuje, že Rakúšania dodatočne separovane zbierajú ostatné plastové obaly a systém ARA dosahuje pritom podiel záchytu 80 percent. Z tohto dôvodu nevidí Dkfm Stiglitz nutnosť zaviesť ďalšie opatrenie. "Rakúšania nepotrebujú pri nakladaní s odpadom žiadne zábrany pri porovnaní s medzinárodnou situáciou -- máme najvyšší podiel zberu a zhodnotenia v celosvetovom porovnaní!"
Do komunálneho zberu zvyškového odpadu sa dostáva asi 5 000 ton PET fliaš. Aj toto množstvo dáva Dfkm Stiglitz do relácie: "Vzhľadom na 1,3 mil. ton zvyškového odpadu z domácnosti, ktoré sa ročne skládkujú, zodpovedá to nepatrnému podielu 0,4 percenta. Odpadový kopec z PET fliaš sotva vidieť."
Často spomínaný Littering-problem -- teda ponevierajúci sa odpad a smetie na uliciach miest alebo na lúkach či v lesoch -- prakticky neexistuje. Rakúsko je známe nielen svojou krásou, ale aj čistou krajinou. Rakúšania majú silne vyvinutý cit pre ekologické vedomie a starajú sa o čistotu ulíc, lúk a lesov.

21. máj 2022 08:30