StoryEditor

Ochrana vlastného majetku alebo prejav rasizmu?

25.03.2002, 23:00

Situácia v supermarkete Hruška sa po zavedení vnútornej poriadkovej služby stabilizovala. Krádeže sa podarilo eliminovať na únosnú mieru a uplynulý víkend sa znovu vrátili starí zákazníci, čo sa prejavilo na tržbách, skonštatoval pre HN člen vrcholného manažmentu supermarketu, ktorý z dôvodu ochrany osobnosti nechce byť menovaný. Krádeže v tomto prešovskom supermarkete stúpli v januári o 400 %. Pred Vianocami sa do blízkej lokality Stará tehelňa v Prešove nasťahovali noví obyvatelia. Mesto tu vybudovalo nájomné byty pre neprispôsobivých občanov, zväčša Rómov. Sekundárnym negatívnym dosahom bola strata stálych zákazníkov, ktorí po hromadných návštevách Rómov do predajne prestali v supermarkete nakupovať. Túto, podľa topmanažéra neriešiteľnú situáciu, sa vedenie rozhodlo riešiť obmedzením počtu Rómov vstupujúcich do predajne po jednom, respektíve po dvoch.
Rómski občania bývajúci v spomínanej lokalite to považujú za prejav rasizmu. Za neprijateľné to považuje aj splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Klára Orgovánová. Rokovala s majiteľom supermarketu, ten však trvá na ďalšom obmedzovaní vstupu Rómov do priestorov predajne. Keďže k žiadnej dohode s majiteľom nedošlo, splnomocnenkyňa Orgovánová podala podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), na prešetrenie daného stavu. Pre HN uviedla, že zatiaľ nebude podnikať nič iné, počká si na správu inšpekcie. "Akceptujem, že sa majiteľ snaží chrániť svoj majetok, aby však púšťal zákazníkov do predajne po jednom, považujem za nehorázne. Rozmýšľala som, ako by sa to mohlo elegantne vyriešiť a navrhla som mu, aby zamestnal ako členov poriadkovej služby Rómov z tehelne."
Krajský inšpektorát SOI v Prešove prípad zaevidoval a momentálne je v štádiu vyšetrovania. Podľa informácie krajskej riaditeľky SOI Kataríny Ďurčanskej SOI sa riadi zákonom o ochrane spotrebiteľa, v ktorého ustanoveniach je zakotvené, že majiteľ prevádzky nesmie žiadnym spôsobom diskriminovať zákazníka. Zatiaľ však prípad nie je uzavretý, takže sa k nemu bližšie nevyjadrovala. Myslí si však, že touto záležitosťou by sa mali zaoberať aj inštitúcie zamerané na ochranu občianskych a ľudských práv.
Majiteľ supermarketu sa naďalej bráni tým, že nepozná iný spôsob ako si uchrániť svoj majetok, keďže dnešná legislatíva nemá nástroje na potrestanie páchateľov drobných krádeží, pochádzajúcich zo slabších sociálnych skupín. Napokon na uhradení každého manka sa museli podieľať i predavačky, ktoré tak doplácali na niečiu nečestnosť. Argumentuje tiež, že od zavedenia spomínaných opatrení sa počet krádeží opätovne znížil na pôvodný stav. Zároveň odmieta akékoľvek obvinenia z rasizmu. Ako povedal, keby bol rasista, nezamestnával by tri roky Rómku, ktorá pracuje na oddelení ovocia a zeleniny. Je presvedčený, že toto je zatiaľ jediné účinné opatrenie.

25. máj 2022 05:13