StoryEditor

Humánne vedy prioritou

26.09.2002, 00:00
Autor:
TASRTASR

Na aktivitách 5. rámcového programu Európskej únie (5. RP EÚ) sa podieľajú aj ústavy Slovenskej akadémie vied (SAV). V spolupráci s vedeckými pracoviskami v EÚ a kandidátskych krajinách skúmajú okrem iného nové materiály a technológie, genetické predispozície na rakovinu, ochorenia hospodárskych zvierat. V súčasnosti sa vedeckí pracovníci v EÚ i v kandidátskych krajinách pripravujú na 6. rámcový program EÚ pre vedu a techniku na roky 2002 -- 2006 v Bruseli. Základným cieľom 6. RP EÚ je budovanie tzv. európskeho výskumného priestoru. Prvýkrát bude k prioritným témam výskumu zaradená i oblasť humánnych vied.

29. máj 2022 09:32