StoryEditor

Nová tiráž

06.07.2004, 00:00
Autor:
HNHN


Tiráž:
HOSPODÁRSKE NOVINY, denník o ekonomike a politike, je súčasťou svetovej skupiny ekonomickej a finančnej tlače Dow Jones-Handelsblatt.
Vydáva ECOPRESS, a. s., 820 07 Bratislava, P.O. Box 35, Seberíniho ul. č. 1.
Generálny riaditeľ Slavomír Maličkay, tel. č.: 02/48 23 81 02
Šéfredaktorka Alica Ďurianová, tel. č.: 02/48 23 83 30
Zástupcovia šéfredaktorky
Milan Valášek, tel. č .: 02/ 48 23 83 60, Peter Vavro, tel. č.: 02/48 23 83 44, Tomáš Kurtanský, tel. č.: 02/48 23 83 16
Editori pravidelných rubrík a príloh
Titulná strana a Kariéra -- Milan Valášek, tel. č.: 02/48 23 83 60
Spoločnosť/Politika a Civilizácia -- Peter Vavro, tel. č.: 02/48 23 83 44
Ekonomika a Biznis -- Tomáš Kurtanský, tel. č.: 02/48 23 83 16
Komentáre/Analýzy -- Ivan Podstupka, tel. č.: 02/48 23 83 20
Európa -- Zuzana Kollárová, tel. č.: 02/48 23 83 58
Zahraničie -- Ivana Stavrovská, tel. č.: 02/48 23 83 24
Podniky a trhy 2 Vladimír Duduc, tel. č.: 02/48 23 83 17
Burzové noviny, Peniaze a investície -- Vladimír Ješko, tel. č.: 02/48 23 83 21
Osobné financie -- Gabriela Doliňáková, Peter Világi, tel. č.: 02/48 23 83 64, 48 23 83 62
Právny servis -- Monika Ščevovichova, Katarína Ragáčová, tel. č.: 02/48 23 83 18, 48 23 83 19
Reality, Kvalita života -- Yvonne Menhartová, tel. č.: 02/48 23 81 10, fax: 02/48 23 81 08
Oddelenia
Domáce -- tel. č.: 02/48 23 83 46-52, fax: 02/48 23 83 55
Ekonomické -- tel. č.: 02/48 23 83 16, fax: 02/48 23 83 15
Zahraničné -- tel. č.: 02/48 23 83 24, fax: 02/48 23 83 28
Podniky a trhy -- tel. č.: 02/48 23 83 17, fax: 02/48 23 83 15
Burzové noviny -- tel. č.: 02/48 23 83 63, fax: 02/48 23 83 15
Kultúra -- tel. č.: 02/48 23 83 51
Šport -- tel. č.: 02/48 23 83 22-3
Regionálne redakcie -- Nitra: Nábrežie mládeže 1, tel./fax: 037/77 21 842. Žilina: Kuzmányho 8, tel./fax: 041/562 35 86. Banská Bystrica: Partizánska 3, tel./fax: 048/414 20 52. Prešov: Slovenská 69, tel./fax: 051/772 39 45. Košice: Hroncova 5, tel./fax: 055/633 41 86. Rožňava: J. Kráľa 3, tel./fax: 058/732 29 78.
Vedúce vydania -- tel. č.: 02/48 23 83 66-7, fax: 02/48 23 83 68-9
Vzor e-mailu na členov redakcie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Obchodný riaditeľ: Juraj Lím, tel. č.: 02/48 23 81 30, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Riaditeľ pre výrobu a odbyt: Miloš Nemeček, tel. č.: 02/48 23 81 34
Výrobno-odbytové oddelenie: tel. č.: 02/48 23 81 37, 02/4823 81 41, fax: 02/48 23 81 39, 02/48 23 81 42
Objednávky na predplatné prijíma oddelenie predplatného HN: tel. č.: 02/48 23 81 35-6, 48 23 81 38, fax: 02/48 23 81 40, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, š. p., Účelové stredisko predplatiteľských služieb tlače, Námestie slobody 27, 810 05 Bratislava 15.
Rozširujú: Slovenská pošta, š. p., Mediaprint Kapa a súkromní distributéri. Podávanie novinových zásielok povolené RPP Bratislava, Pošta BA 12, č. j. 67-VI-93 zo dňa 23. 6. 1993.
Tlač: Bratislavské tlačiarne, a. s., Prístavná 1, P.O. Box 195, 814 99 Bratislava, z dodaných tlačových predlôh.
Ročník: XII. Nevyžiadané rukopisy sa nevracajú.
MIČ: 48201. Reg. č.: 712/92.
ISSN 1335-4701.
© Copyright ECOPRESS, a. s. Pri materiáloch označených značkou agentúry Copyright © prislúcha agentúre. Plnotextové vyhľadávanie v dátach: HN-Slovakia on-line: tel. č.: 02/43 41 08 86. Internet: http:// www.hnonline.sk, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
Inzertná kancelária v Bratislave, Seberíniho 1, 2. poschodie, 820 07 Bratislava 27, P.O. Box 35. Tel. č.: 02/48 23 81 03, 02/48 23 81 32, fax: 02/48 23 81 04, 48 23 81 31, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

20. máj 2022 23:19