StoryEditor

Turecko: Pokrok stále nedostatočný

06.10.2004, 00:00

Európsky komisár pre otázky rozšírenia únie Günter Verheugen dnes v Bruseli predloží so záujmom očakávanú správu o pripravenosti Turecka pre vstup do Európskej únie. Denníku Handelsblatt sa podarilo získať tento dokument v predstihu. Európska komisia s veľkou pravdepodobnosťou odporučí začatie predvstupových rozhovorov, definitívne slovo však vyrieknu až najvyšší predstavitelia členských štátov únie v polovici decembra.
Stopäťdesiatdvastranová správa sa zaoberá plnením politických a ďalších kritérií Európskej únie. V zásade komisia uznáva, že pri prispôsobovaní zákonodarstva Turecko už dosiahlo veľký pokrok. Ankara napríklad pristúpila k medzinárodným konvenciám o ľudských právach a zrušila aj trest smrti. Turecké úrady majú "nulovú toleranciu" k mučeniu väzňov a osoby, ktoré sa ho dopustia, sú trestané. Podľa európskeho práva Ankara upravila aj podmienky vyšetrovacej väzby, avšak zadržiavané osoby často nie sú dostatočne poučené o vlastných právach. Priebežne sa zlepšuje aj zrovnoprávňovanie mužov a žien, pričom parlament zrušil zákony, ktoré obmedzovali práva a postavenie žien. Komisia výslovne víta zavedenie kurdského jazyka do škôl na juhovýchode krajiny, ako aj rozhlasové a televízne vysielanie v kurdštine. Kriticky sa však Brusel vyslovuje k skutočnosti, že Ankara ešte nespĺňa všetky normy OSN v oblasti ochrany menšín.
Turecká ústava síce zakotvuje slobodu vierovyznania, príslušníci nemoslimských náboženských smerov však čelia "vážnym problémom", kresťania sú znevýhodnení pri uplatňovaní vlastníckych práv. K významnému zlepšeniu došlo v oblasti slobody slova a tlače. Komisia však vyslovuje znepokojenie, že napriek tomu dochádza ešte niekedy k násiliu proti inak zmýšľajúcim osobám.
Turecko pokročilo i v hospodárskej sfére, ale požiadavky EÚ na fungujúcu trhovú ekonomiku zatiaľ nespĺňa. Jedným z dôvodov pomalého presadzovania reforiem je podľa Verheugena finančná kríza zo začiatku tohto desaťročia. Zásahy štátu do ekonomiky sú zato čoraz slabšie, čo sa pozitívne prejavilo napríklad v sektore energetiky, spojov i poľnohospodárstva.
Značné rezervy Turecko ešte má pri privatizácii, komisia kritizuje vysoký podiel štátu v tureckom bankovníctve. Brusel tiež Ankaru vyzýva, aby odstránila či znížila mnohé bariéry, ktoré ešte stále existujú v možnosti prístupu na turecký trh. Colná únia, ktorú Brusel a Ankara uzatvorili pred deviatimi rokmi, ukázala mnohé pozitíva, avšak existujú rezervy v jej konkrétnom uvádzaní do praxe. A v prispôsobovaní sociálneho systému Turecko doteraz vôbec nepokročilo. (hn/gaf)

EK: Bulharsko a Rumunsko môžu vstúpiť v roku 2007
Európska komisia odporučí, aby Bulharsko a Rumunsko vstúpili do Európskej únie v roku 2007, ak naplnia dohodnuté reformy. Vyplýva to zo strategického dokumentu, ktorý EK schváli dnes spolu s hodnotiacimi správami o príprave kandidátskych krajín. Dokument zároveň navrhne ochrannú klauzulu, ktorá môže oddialiť prijatie Bulharska a Rumunska o rok, ak sa ekonomické a politické reformy spomalia či zastavia. Komisia očakáva, že tieto krajiny splnia ekonomické a (legislatívne) kritériá a budú pripravené na členstvo k 1. januáru 2007. Uvedie to komisia v dokumente, ktorý ešte musia schváliť komisári na stredajšom zasadnutí. Rumunsko dostane prvýkrát označenie fungujúca trhová ekonomika, čím splní jedno z ekonomických kodanských kritérií. Strategický dokument tiež potvrdí, že prístupové rokovania s Chorvátskom otvorí EÚ začiatkom budúceho roka.

20. máj 2022 13:14