StoryEditor

Regionálna rozvojová agentúra v Nitre

21.11.2002, 23:00

Zriadenie Regionálnej rozvojovej agentúry Nitra schválilo Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). Regionálna rozvojová agentúra Nitra by mala aktivizovať ekonomický rozvoj NSK inštitucionálnym spojením verejnej správy, súkromného sektora a tretieho sektora. Zriaďovateľmi Regionálnej rozvojovej agentúry budú okrem NSK aj zástupcovia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Grémia tretieho sektora a ďalších rozvojových agentúr v kraji.

23. máj 2022 12:44