StoryEditor

Chudík bude v regionálnej vláde presadzovať odbornosť

08.01.2002, 23:00

Aké sú vaše prvé kroky vo funkcii predsedu Prešovského samosprávneho kraja?
-- V prvom rade musím budovať úrad samosprávneho kraja a postupne preberať kompetencie ako to ukladá zákon. Zároveň počas prvých troch mesiacov bude mojou snahou pripravovať stratégiu hospodárskeho rozvoja Prešovského kraja. V prvom rade sa budem musieť obklopiť múdrymi ľuďmi, ktorí budú vedieť reagovať na problémy kraja. Stranícke tričká budú musieť ísť nabok.
Paralelne s budovaním úradu plánujete pracovať aj na stratégii rozvoja kraja. Skúste spomenúť základné programy, s ktorých realizáciou chcete začať.
-- Tieto záležitosti musíme prerokovať v prvom rade v parlamente a povedať si ako ďalej. Náš volebný program vychádzal z reality, ktorá tu je, nie z prázdnych sľubov. Našou snahou bude cestou postupných krokov meniť súčasnú situáciu. Táto cesta by, okrem diaľničného spojenia, nemala vychádzať z veľkých globálnych investícií. Skôr je potrebné sa zamerať na podporu malého a stredného podnikania a na rozvoj cestovného ruchu, ktorý tu má veľký a nevyužitý potenciál. Našou prvou snahou by malo byť zrušenie víz s Ukrajinou a Ruskom, respektíve zavedenie turistických víz. Zároveň musíme ísť do budovania infraštruktúry, keďže bez nej len ťažko môžeme hovoriť o veľkých a globálnych investíciách. Tu sa budeme snažiť získať zahraničné zdroje z podporných fondov Európskej únie. V tejto súvislosti vidím svoje pôsobenie v úzkej spolupráci s primátormi miest a so starostami obcí, ale aj s podnikateľmi. S nimi budeme hovoriť o ich návrhoch na riešenie problémov, respektíve o ich požiadavkách na VÚC, aby sme im vedeli pomôcť. Politika predsedu samosprávneho kraja nespočíva vo vytváraní pracovných miest, ale vo vytváraní priaznivých ekonomických podmienok pre zamestnávateľov.
Spomínali ste, že bez ohľadu na stranícke tričko sa chcete obklopiť múdrymi ľuďmi a v regionálnej vláde budete presadzovať odbornosť.
-- Odbornosť bude jediným kritériom. Pravdepodobne niektoré posty budú obsadzované prostredníctvom výberových konaní.
Akých rizík sa obávate v úvode svojho pôsobenia?
-- Vidím tu dve hlavné riziká. Prvý v duálnom systéme riadenia. Som však pevne presvedčený, že spolupráca so štátnou správou bude, pre dobro veci, vynikajúca. To druhé spočíva podľa môjho názoru v nedostatočnej informovanosti ľudí o samosprávnych krajoch a z toho vyplývajúcich ich veľkých očakávaní. Mnoho ľudí si myslí, že krajský úrad sa ruší a samosprávny kraj má veľmi veľké kompetencie. Pri prechode kompetencií môže dôjsť k určitému chaosu, preto bude nevyhnutná istá osveta medzi ľuďmi, aby poznali možnosti samosprávneho kraja.

21. máj 2022 00:59