StoryEditor

Elektronická verejná správa vo Švédsku

15.11.2004, 23:00

Medzinárodný kongres ITAPA, ktorý sa nedávno uskutočnil v Bratislave, každoročne zameraný na elektronizáciu verejnej správy (e-government), priniesol viacero zaujímavých postrehov zo zahraničia i z domova. Zameriame pozornosť na jeden z nich.
Mimoriadne presvedčilo pôsobil videokonferenčný príspevok naživo zo Švédska. Minister pre medzinárodné ekonomické záležitosti a finančné trhy Gunnar Lund informoval účastníkov kongresu o rozvoji informačnej spoločnosti a e-governmentu v ich krajine. Pre úplnosť poznamenajme, že v súčasnosti sa Švédsko dostalo na čelo EÚ v počte poskytovaných elektronických služieb verejnej správy. Švédsky minister sa vo svojom prejave vôbec nevenoval obvyklým pekným obrázkom či grafom, ktoré by ilustrovali nesporné úspechy Švédska. Namiesto toho upozornil na zásadné skutočnosti z pohľadu Švédska vrátane politickej podpory, ktoré by v mnohom mohli slúžiť ako vodidlo aj pre Slovensko.
HYBNÉ SILY
Za hlavné hybné sily rozvoja informačnej spoločnosti Gunnar Lund považuje tri skutočnosti:
1. Objektívne narastá tlak na verejný sektor, aby poskytoval vyššiu kvalitu než doteraz. Tento tlak je spôsobený aj tým, že ľudia si zvykli na vysokú kvalitu služieb ponúkanú komerčným sektorom a analogickú kvalitu začínajú očakávať aj od verejného sektora. Stručne zhrnuté, ide o vnútorný tlak zo strany zákazníkov doma.
2. Prejavuje sa vplyv globalizácie v súvislosti s podporou hospodárskej súťaže, existencie nadnárodných trhov a potrebou podporovať prílev zahraničných investícií. V podstate je to reakcia na tlak zvonku.
3. Demografické trendy. Populácia vo všeobecnosti starne, znižuje sa percento aktívne pracujúcich v neprospech dôchodcov. Nároky na poskytované služby zo strany dôchodcov však narastajú. Elektronizácia verejnej správy z dlhodobého hľadiska je prostriedkom na zvýšenie efektivity činnosti verejnej správy. Súčasne má obrovský potenciál na poskytovanie kvalitnejších služieb, ktoré môže poskytovať 24 hodín denne.
Uvedené skutočnosti sa v plnej miere vzťahujú aj na rozvoj elektronických služieb verejnej správy, ďalej sa obmedzíme len na ne.
ŠVÉDSKE MÍĽNIKY
Za súčasné vedúce postavenie v oblasti zavádzania e-governmentu Švédsko vďačí najmä dvom skutočnostiam. Masovému rozšíreniu osobných počítačov v celej krajine vrátane domácností, ktoré je dôsledkom reformy v 90. rokoch vo forme úľav na daniach pre domácnosti. V súčasnosti sa prejavujú jasné výsledky. Vo Švédsku 50 perc. domácností využívalo službu elektronického bankovníctva (e-banking). Je všeobecne známe, že dôvera zákazníkov v bezpečnosť on-line služieb sa buduje veľmi ťažko. V tomto smere sa v tejto krajine urobil obrovský pokrok.
Švédsko sa môže pochváliť dobrou informačno-komunikačnou infraštruktúrou pre širokopásmový prístup k internetu. Potvrdzuje to skutočnosť, že štvrtina populácia má takýto prístup. Aj keď to švédsky minister neuviedol, dá sa predpokladať, že k ich celkovému úspechu prispela aj prijateľná cena pre väčšinu užívateľov za prístup k internetu.
STRATEGICKÉ POLITICKÉ CIELE
Švédsko si stanovilo štyri strategické politické ciele: 1. Elektronicky poskytovať všetky služby verejnej správy, ktoré sa elektronicky dajú poskytovať. Poskytovanie služieb sa však nerealizuje automaticky, ale opiera sa o odporúčania štúdií, najmä z ekonomického hľadiska (tzv. feasibility study). 2. Technologická nezávislosť. Podporuje sa viacplatformový prístup k službám elektronickej verejnej správy, aby nikto nebol vylúčený z tohto procesu. Pod viacplatformovým prístupom sa rozumie možnosť alternatívnych ciest prístupu, napr. tradičné pevné telefónne vedenie, mobilný telefón, káblová TV, terestriálne televízne vysielanie a pod. 3. Zriadenie spoločného prístupového bodu k všetkým verejným službám, teda nejakého centrálneho webového portálu verejnej správy. Je neúnosný opačný prípad, keď si užívateľ musí pamätať množstvo rôznych adries na prístup k službám. 4. Umožniť prístup k službám všetkým vrátane hendikepovaných zákazníkov.
ORGANIZÁCIA
Pri zavádzaní e-governmentu venovali vo Švédsku osobitnú pozornosť aj týmto organizačným záležitostiam: Vytvorenie komisie na najvyššej úrovni. Jej členmi sú odborníci zo ústrednej štátnej správy, zástupcovia regiónov, samospráv, priemyslu, výskumu. Cieľom komisie je podporovať a zrýchliť zavádzanie služieb, ako aj navrhovať mechanizmy na financovanie. Vydávanie príslušných štandardov. Špeciálna skupina vydáva príslušné predpisy a odporúčania. V spolupráci so súkromným sektorom vytvorenie infraštruktúry pre bezpečnú identifikáciu pracovníkov v sieti verejnej správy. Identifikovanie a odstránenie legislatívnych prekážok pre elektronickú komunikáciu. Monitorovanie systému budovania e-governmentu vydávaním internej správy. Správa informuje o pokroku, rýchlosti zavádzania služieb a o problémoch. Sleduje nielen postup zavádzania, ale aj používania. Správa osobitne sleduje efektívnosť vynaložených prostriedkov a dosiahnutý úžitok.
AKO PODPORIŤ SAMOSPRÁVY?
V súčasnosti sa na Slovensku veľa polemizuje o možnej forme spolupráce štátnej správy a územnej samosprávy pri zavádzaní elektronických služieb verejnej správy. Skúsenosti zo Švédska sú tieto: Do procesu zavádzania e-governmentu zahrnúť každú zainteresovanú stranu. V žiadnom prípade nezabudnúť na zástupcov územných samospráv. Rátať s možnosťou nerovnakého rozvoja v regiónoch, pretože nie každý si môže všetko dovoliť. Prax vo Švédsku totiž ukázala, že služby e-governmentu sa nezavádzali vo všetkých regiónoch či samosprávach rovnako rýchlo. Kým niektorí dosahovali vynikajúce výsledky, iní zaostávajú. Úlohou štátu je predvídať takéto možné disproporcie, podporovať spoluprácu samospráv, ako aj spoločné používanie zdrojov. Štát vo Švédsku samosprávam neposkytol žiadne finančné podpory. Vychádzal z predpokladu, že budovanie e-governmentu je vo vlastnom záujme samospráv. Podpora štátu pre samosprávy sa obmedzila na rôzne rady, napr. ako získať prístup k fondom, ako podporiť spoluprácu súkromného a verejného sektora. Štát súčasne stimuloval samosprávy, aby sa spoločne podieľali na nákladoch.
PODPORA MIMOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA
Za vážnu prekážku pri využívaní moderných elektronických služieb informačnej spoločnosti sa považuje samotný ľudský činiteľ. Kto s počítačom osobne nepracoval, týka sa to predovšetkým časti strednej a staršej populácie, môže cítiť prirodzené zábrany. Treba poznamenať, že Švédsko priamou podporou nákupu počítačov do domácností nepriamo podporilo aj systém prirodzeného samovzdelávania. Tým, že sa počítač dostal do domácnosti, študujúca mladá generácia obvykle dokázala prispieť k jeho využívaniu celou rodinou. Okrem toho platí, že človek sa niečo najlepšie naučí vtedy, ak s tým prakticky priamo pracuje. Fyzická prítomnosť počítača v domácnosti pomohla zrýchliť proces jeho akceptácie celou rodinou.

01 - Modified: 2015-04-29 11:12:58 - Feat.: 0 - Title: Cesta do Košíc sa skráti o hodinu
menuLevel = 2, menuRoute = dennik/servisne-prilohy, menuAlias = servisne-prilohy, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
26. jún 2022 04:28