StoryEditor

Nový rozmer pre nezamestnaných

28.09.2005, 00:00

Nezamestnaná mládež, ktorá predčasne ukončila školskú dochádzku alebo s nízkym stupňom vzdelania -- napríklad absolventi špeciálnych škôl do 25 rokov, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia, boli cieľovou skupinou projektu Nový začiatok. Jeho prvú časť -- Nový začiatok -- Nová šanca realizovala Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o. Vranov nad Topľou. Partnerom agentúry pri jeho realizácii bola Špeciálna základná škola v Hanušovciach nad Topľou. "Školeniami, poradenstvom a pracovnou praxou sme chceli rozvinúť zamestnanecké zručnosti, tak aby nezamestnaná mládež mohla efektívne vstúpiť na trh práce. Pokúsili sme sa o to prostredníctvom modelu postupného zriaďovania cvičného bytu. Jednotlivé moduly predstavovali krok za krokom v logickom slede skutočné práce pri zariaďovaní bytu až po práce v jeho okolí, exteriéri s prepojením na teóriu," konštatoval projektový manažér Ľuboš Sopoliga. Projekt, ktorý trval rok, podporil Európsky sociálny fond prostredníctvom Fondu sociálneho rozvoja. Ciele zmierniť sociálne vylúčenie mladých ľudí, posilniť pracovnú integráciu a zvýšiť práceschopnosť sa napĺňali prostredníctvom modelu postupného zriaďovania cvičného bytu a prác v jeho okolí, prostredníctvom jednotlivých modulov, ktoré na seba vzájomne nadväzovali. Moduly kopírovali jednotlivé skutočné domáce práce pri zariaďovaní interiéru, napríklad vymaľovanie, inštalácia nábytku, hygiena domácnosti, príprava a výdaj jedál, pranie, žehlenie až po práce v domácnosti s prechodom do exteriéru, ktorý zahŕňal úpravu v okolí domu napríklad terénne práce v okolí domu, úpravu kvetinových záhonov, udržiavanie a výsadbu trávnikov až po starostlivosť o ovocný a okrasný sad. "Tieto aktivity boli prepojené na teóriu, nácvik sociálnych zručností a osobnostného rozvoja, napríklad sebaprezentácie, prípravy na vstupný pohovor so zamestnávateľom, hranie modelových situácií a základné počítačové zručnosti, príprava žiadosti o zamestnanie, spracovanie vlastného životopisu, vyhľadávanie pracovných príležitosti prostredníctvom internetu a vyhľadávanie konkrétneho pracovného miesta prostredníctvom pracovného asistenta služby podporovaného zamestnávania. Vzdelávanie, rozvoj gramotnosti, jazykových a matematických zručností mali záujemcov podporiť v snahe o ďalšie vzdelávanie. Počas projektu sa nám potvrdilo to, čo sme predpokladali pri príprave projektu, že jedným z dôležitých problémov, ktoré vnímajú účastníci projektu u seba, je, že nemajú ďalšie vzdelanie, a to je aj jedna z príčin, prečo si nemôžu nájsť prácu," doplnil Sopoliga.
Po konzultáciách s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou a s detašovaným pracoviskom v Hanušovciach nad Topľou sa z databázy vybrala cieľová skupina. Databáza sa doplnila o ľudí, o ktorých vedeli, že spadajú pod kritériá stanovené pre cieľovú skupinu v projekte, no nie sú evidovaní na úrade práce. Potom cieľovú skupinu päťdesiatich záujemcov pozvali na prezentácie projektu. Záujemcovia, ktorí sa po prezentácii projektu predbežne rozhodli zúčastniť na projekte, si dohodli vstupný informačný rozhovor. Vstupné informačné individuálne rozhovory sa zaznamenávali do dotazníkov. Napokon sa na pilotnom projekte zúčastnilo dvadsať mladých nezamestnaných ľudí.

Moduly projektu Nový rozmer
Modul A -- Osobnostný a sociálny rozvoj a iné podporné služby
(diagnostika účastníkov projektu, asertivita -- parciálne zručnosti, modelové situácie -- hranie rolí)
Modul B -- Kognitívne zručnosti (počítačové zručnosti, slovenský jazyk, matematika)
Modul D -- Domáce práce v interiéri
MUŽI (maliarske a natieračské práce, montážne práce a pomocné práce pri inštalácii spotrebičov, práca s drevom a kovom)
ŽENY (šitie a ručné práce, príprava jednoduchých jedál a nápojov, stolovanie, hygiena v domácnosti, tkanie)
Modul E - Domáce práce v exteriéri (pestovanie a údržba trávnika, úprava terénu, pestovanie a údržba ovocných a okrasných drevín, pestovanie zeleniny, pestovanie okrasných rastlín)

menuLevel = 2, menuRoute = dennik/servisne-prilohy, menuAlias = servisne-prilohy, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
01. december 2022 07:11