22.10.2003, 00:00

Desiatky osôb z východu Moravy už nemôžu prejsť kdekoľvek cez štátnu hranicu autom k svojim domom na Slovensku a naopak. Polícia totiž rozmiestnila na pohraničné cesty uzamknuté závory. "Je to dôsledok nového zákona o ochrane štátnych hraníc," povedal český minister vnútra Stanislav Gross (SITA)

Prezident gréckej časti Cypru Tassos Papadopoulos v piatok vyhlásil, že v prípade, ak by mala jeho krajina vstúpiť do EÚ ako rozdelený ostrov, nebolo by rozumné blokovať členstvo Turecka v únii. Papadopoulos povedal, že toto je rozhodnutie, ktoré si vyžaduje súhlas všetkých členských štátov Európskej únie a právo veta v hlasovaní by malo význam len v prípade, že ho využijú veľké členské štáty. (SITA)

Slovensko použije v nasledujúcom období na preventívne programy v boji proti drogám 12 mil. Sk zo zdrojov EÚ a 3 mil. Sk zo štátneho rozpočtu. Aktivity slovenskej vlády a zodpovedných orgánov v tejto oblasti ocenili aj účastníci medzinárodnej konferencie Pompidou Group v írskom Dubline. (SITA)

Slovensko si so Spolkovou republikou Nemecko už vymenilo ratifikačné listiny k zmluve o sociálnom zabezpečení. Tento dokument bude medzi oboma krajinami upravovať vzájomné vzťahy v oblasti dôchodkového zabezpečenia, ktoré doteraz neboli zmluvne ošetrené. Zmluva, ktorej súčasťou je aj vykonávacia dohoda, nadobudne platnosť od začiatku decembra tohto roku. (TASR)

Hodnotením súčasnej situácie v národných patentových úradoch krajín V4 a prípravou koordinovaného stanoviska a postupov vo vzťahu k nadnárodným inštitúciám sa zaoberali predsedovia patentových úradov krajín V4 v Bratislave na dvojdňovom stretnutí. Slovensko je vyše roka členom Európskej patentovej organizácie EPO. Zmeny sa pripravujú najmä v nadväznosti na vstup do EÚ a platnosť jednotnej ochrannej známky a dizajnu EÚ na Slovensku. (TASR)

Obmedzenia ochrany ľudských práv v praxi ústavného súdnictva budú podľa predsedu Ústavného súdu SR Jána Mazáka základnou témou rokovania XIII. konferencie európskych ústavných a najvyšších súdov, ktorá sa uskutoční v druhej polovici mája 2005 na Cypre. (TASR)

24. máj 2022 23:50