StoryEditor

Vysoký rast ekonomiky

01.07.2003, 00:00
Autor:
HNHN

Očakávaným číslom tohto mesiaca boli výsledky hrubého domáceho dopytu (HDP), na ktorých sa mali prejaviť reštrikčné opatrenia vlády zo začiatku tohto roku. Rast hrubého domáceho produktu však v prvom štvrťroku dosiahol 4,1 %, čo je najvyššia dynamika prvého kvartálu od roku 1998. Na výsledkoch HDP za prvý kvartál možno pozorovať miernu zmenu v štruktúre HDP. Kým v minulom roku rast HDP výrazne ťahala konečná spotreba domácností, v prvom štvrťroku tohto roka prebral vedúcu funkciu zahraničný dopyt. Konečná spotreba domácností vplyvom zásahov vlády na prelome tohto roka zaznamenala polovičnú dynamiku ako v porovnateľnom období minulého roku. Kým v prvom štvrťroku minulého roka dynamika domácej spotreby vykázala rast 5,24 %, v tomto roku to bol rast len 2,64 %. Aj príspevok konečnej spotreby domácností k rastu HDP bol o polovicu nižší ako v minulom roku. Konečná spotreba verejnej správy podľa očakávaní klesla. Tento pokles bol očakávaný ako následok niektorých výdavkových obmedzení implementovaných vládou od začiatku roka 2003. Celkovo možno zhodnotiť, že konečná spotreba spolu vzrástla iba o 1,26 % ako následok reformných krokov. Tento pokles je o to výraznejší, že v minulom roku rast konečnej spotreby neklesol v žiadnom z kvartálov pod 3 %. Tieto vysoké rasty v minulom roku boli dané dynamickým zvyšovaním reálnych miezd v minulom roku a odkladom deregulácií, čo sa muselo prejaviť po následnom spustení deregulácií. Zlou správou je opätovný pokles tvorby hrubého fixného kapitálu, čo bude jednoznačne negatívne vplývať na HDP v budúcich obdobiach. Ako už bolo spomenuté, rastovým faktorom číslo jeden v tomto štvrťroku bol vývoz tovarov a služieb, ktorý zaznamenal nárast o 21,4 %. Tento nárast je v súlade s očakávaniami a výsledkami, ktoré vykazoval vývoz tovarov počas prvého kvartálu. Stúpol aj rast dovozu výrobkov a služieb. Pozitívne však môžeme konštatovať, že Slovenská republika v stálych cenách dosiahla pozitívne saldo čistého exportu. Príspevok čistého exportu k rastu celkového HDP bol taký významný, že ak by vzrástol iba čistý export a ostatné položky by zostali nezmenené, tak by HDP vzrástol o takmer 3,6 %.
Index spotrebiteľských cien (CPI) sa v máji zvýšil o 0,1 % a jeho medziročná hodnota dosiahla 7,6 %. V štruktúre indexu už doznievajú účinky administratívnych opatrení zo začiatku tohto roka. Najvyššie medzimesačné nárasty boli dosiahnuté pri cenách potravín (o pol percenta), na čo pôsobili najmä vyššie ceny zeleniny a v hoteloch, kaviarňach a reštauráciách (o 0,6 %). Na pokles inflácie mali vplyv hlavne ceny pohonných látok, ktoré vplyvom lacného dolára a nízkej ceny ropy na svetových trhoch klesli o 2,5 %. Z pohľadu menovej politiky sú zaujímavejšie indikátory, ktoré lepšie monitorujú dopytovú infláciu. Jadrová inflácia opäť klesla pod dve percentá medziročne a čistá inflácia sa opäť stabilizovala na nízkej úrovni (3,1 %), čo vypovedá o momentálne neexistujúcich dopytových inflačných tlakoch. Z nášho pohľadu existuje priestor na ďalšie zníženie úrokových sadzieb.
Deficit zahraničného obchodu dosiahol v apríli hodnotu takmer 7 mld. Sk, čo je najvyššia hodnota deficitného salda v tomto roku. Pasívne saldo zahraničného obchodu za prvé štyri mesiace tohto roku dosiahlo 13,5 mld. Sk a je nižšie o 45,6 % oproti porovnateľnému obdobiu minulého roku. Schodok obchodnej bilancie sa podľa prepočtov Slovenskej ratingovej agentúry dostal na dvanásťmesačnej báze na 7,8 % z hrubého domáceho produktu, čo je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne zvýšenie. Rast slovenského exportu v apríli klesol na 11,4 %, čo je stále dobrý výsledok rastu exportu, avšak v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi je rast dosiahnutý v apríli v relatívnom vyjadrení o takmer polovicu nižší. Tento nižší rast bol zapríčinený dvomi hlavnými faktormi. Prvým bola vyššia porovnávacia báza minulého roku, a druhým bol fakt, že hodnota exportu v apríli nedosiahla ani hodnotu vyvezeného tovaru v marci. Objem dovozu zaznamenal 12,9 %, čo znamená zmenu vo vývoji zahraničného obchodu, keďže po 5 mesiacoch rast dovozu predbehol rast vývozu. Z hľadiska komoditnej štruktúry zaznamenal rast exportu oproti minulému mesiacu iba vývoz dopravných prostriedkov. Export strojov zostal približne na rovnakej úrovni ako minulý mesiac a export kovov zaznamenal mierny pokles. Aj keď všetky tri odvetvia zaznamenali rast vývozu oproti minulému roku, najväčší nárast zaznamenal vývoz dopravných prostriedkov, ktorý vzrástol o 40,2 %. Na strane importu klesol oproti minulému mesiacu dovoz nerastných surovín a kovov, pričom vzrástol import chemikálií, strojov a vozidiel. Pri medziročnom porovnávaní v apríli zistíme, že klesol dovoz nerastných surovín a vysoký rast zaznamenal dovoz strojov a vozidiel.

menuLevel = 2, menuRoute = dennik/servisne-prilohy, menuAlias = servisne-prilohy, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
08. júl 2022 04:05