StoryEditor

Japonci knižnici pre nevidiacich

03.03.2002, 23:00

Dohoda o kultúrnom grante japonskej vlády Slovenskej knižnici pre nevidiacich (SKN) Mateja Hrebendu v Levoči v hodnote 49,2 mil. jenov (17,7 mil. Sk), je určená na realizáciu projektu modernizácie zvukovej techniky v nahrávacích štúdiách SKN. Je to v poradí už o siedmy grant pre slovenskú kultúru. Z japonských finančných prostriedkov by mali v priebehu niekoľkých mesiacov vymeniť technológiu v oboch zvukových štúdiách knižnice a na pracovisku prepisu. Terajšia technika je už zastaraná a poruchová, navyše sú problémy so získaním náhradných dielcov. Kým stará technika nahrávala signál analógovým systémom, v novej sa bude spracúvať digitálne, čo podstatne zvýši kvalitu nahrávok a vytvorí možnosti spracovania alebo ukladania nahrávky aj v iných formách, najmä na kompaktný disk. Digitalizáciu zvukových štúdií chcú v SKN využiť i na rozšírenie systému DAISY -- medzinárodného systému digitálnej zvukovej knihy, vypracovaného v Japonsku. S nahrávaním zvukových kníh na magnetofónové pásy začali v Levoči v roku 1962 a v systéme DAISY vyrobili prvú knihu na kompaktnom disku v roku 1997. Pomocou tohto systému a novej modernej nahrávacej techniky možno uložiť na jeden kompaktný disk jednu i viac kníh, kým jedna kniha je uložená priemerne na 10 až 15 kazetách. V knižničnom fonde SKN je dnes okolo 3 600 zvukových kníh. Moderný systém nahrávok nebude slúžiť iba majiteľom počítačov. Vďaka stovke prehrávačov, ktoré budú súčasťou techniky financovanej z grantu, bude môcť výpožičnou formou slúžiť i ďalším záujemcom.

24. jún 2022 11:42