StoryEditor

Inteligentný internetový dom už realitou

29.01.2002, 23:00

I-HOME, alebo inými slovami inteligentný internetový dom, predznamenáva ako a v akej miere nové technológie zmenia a zjednodušia naše bývanie. A "inteligentné" prvky sa stanú tiež samozrejmosťou v dennom živote. CISCO Systems spolu so svojimi partnermi prezentujú prvý takýto internetový dom v neďalekom Rakúsku, ktorý môže byť kontrolovaný a manažovaný cez internet. S I-HOME už nie je "e-living" (e-bývanie) budúcnosťou, ale stáva sa súčasnosťou.
Treba povedať, že I-HOME nie je prototypom z laboratória. Ktorákoľvek zo súčastí zabezpečujúcich prevádzku I-HOME je dostupná používateľom už aj v Rakúsku. I-HOME funguje na najnovších technológiách a najnovších aplikáciách.
Je to teda celkom normálny dom? Prvý internetový dom naozaj zvonka vyzerá ako bežný obytný dom. V skutočnosti prekvapí technológiou, ktorá sa nachádza vo vnútri na ploche 118 m˛: separátne systémy a aplikácie zabezpečujúce oblasť bežného života v dome i domácej kancelárie, bezpečnostný systém, kontrolné systémy a informačné systémy zabezpečujúce pohodlie obyvateľov. Všetky funkcie vo vnútri domu sa môžu riadiť z obývacej izby, ale aj na diaľku z úradu či z hotelovej izby. Prostredníctvom dokonalého systému spojenia na báze internetu je kontakt a dohľad jeho obyvateľov cez sieť rýchlejší, účinnejší a ponúka možnosť udržiavať "on line" všetky jeho funkcie. Samotný dom možno ovládať cez internet, ale aj samotný systém vykoná bez nutnosti ľudského zásahu mnohé užitočné činnosti -- napríklad pred vaším príchodom zapne kúrenie, v prípade predpovede zlého počasia uzatvorí všetky okná.
Bezpečnostný systém ponúka nielen v akomkoľvek čase nahliadnuť do interiéru domu, ale upozorní na nebezpečenstvo akéhokoľvek druhu a prípadne privolá majiteľa alebo potrebnú pomoc. Kontrola osvetlenia, vykurovania, alebo spotreby energie je bežná tak ako monitoring situácie v záhrade či v blízkosti domu. Výkon funkcií či kontrola domu cez systém je prístupný nielen cez internet a počítač, ale aj cez mobilný telefón cez SMS a WAP služby.
Fungovanie systému sa, samozrejme, prispôsobuje individuálnym potrebám používateľa -- majiteľa domu a jeho obyvateľov. Je možné naprogramovať veľké množstvo funkcií a rozdielnych procedúr: počas neprítomnosti majiteľov, napr. cez dovolenku, zabezpečí poliatie trávnika či otvorenie okien a vetranie, všetko v závislosti do stavu počasia. Cez Web-kameru sa môže odcestovaný majiteľ presvedčiť o situácii vo vnútri či okolí domu, alebo ho systém upozorní cez SMS na nebezpečenstvo, ktoré sa vyskytuje v jeho v "kráľovstve".
V inteligentnom dome je technika schopná spracovať množstvo rozdielnych procedúr podľa potrieb obyvateľov bez zbytočného angažovania sa človeka. Napríklad ráno systém automaticky otvorí okná, zapne príjemnú hudbu, pripraví rannú kávu, zistí stav počasia, prinesie najnovšie ranné správy. Na noc vypína svetlo i hudbu. Kúrenie nastaví na potrebnú teplotu. Zabezpečovací systém zase ochráni majetok majiteľa -- systém v zlomku sekundy skontroluje uzavretosť všetkých okien a dverí. Simulovaním zapínania a vypínania osvetlenia zabráni zlodejom zistiť, že nie ste práve v dome po dlhší čas.
Projekt IHOME.at sa opiera o celosvetovú iniciatívu spoločnosti CISCO Systems. Zatiaľ boli internetové domy realizované v Austrálii, vo Francúzsku, v Taliansku, vo Švédsku, Švajčiarsku, v Singapure, vo Veľkej Británii a v USA. Hlavným iniciátorom a poskytovateľom technológie je spoločnosť CISCO Systems: ide o LAN-Switche, Wireless LAN-radio a ADSL-smerovač s FIREWALL/VPN ako aj IP/televíziou a IP telefónmi. Okrem CISCO produktov sa na vybavení domu spolupodieľali, napr. spoločnosti Compaq, Microsoft a rýchle internetové pripojenie zriadila firma Jet2Web. Ďalšie informácie nájdete na www.ihome.at.

23. jún 2022 19:14