StoryEditor

Prijímačky nad rámec učiva

29.01.2004, 23:00

Jedným z najväčších problémov prijímacích pohovorov na vysoké školy je náročnosť testov, ktoré nezodpovedajú stredoškolskému učivu či odporúčanej literatúre. Vyplýva to z monitoringu prijímacieho konania na 22 vybraných fakultách, ktorý uskutočnil Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI). Pri odvolacích konaniach je veľmi často úspešné odvolanie sa na náročnosť prijímačiek nad rámec učiva strednej školy.
"Pokiaľ vysoká škola uzná takéto žiadosti, dosvedčuje, že pri prijímačkách na konkrétny odbor nebol dodržaný vysokoškolský zákon," povedal včera Andrej Salner zo SGI. Podľa zákona podmienky určené vysokou školou na prijatie na štúdium musia z hľadiska obsahu vedomostí zohľadňovať obsah úplného stredného vzdelania. "Testy sú zamerané na encyklopedické vedomosti. Uspejú nie najschopnejší, ale ľudia s najlepšou pamäťou," dodal Salner. Vysoké školy by si preto podľa Salnera mali definovať schopnosti a zručnosti, ktorých kvalitu chcú pri testoch zistiť.

25. máj 2022 22:25