StoryEditor

Parlament opätovne schválil novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám

15.12.2005, 10:03
Autor:
TASRTASR

arlament dnes prelomil prezidentove veto a opätovne schválil dva vrátené zákony. Verejnosť bude podľa novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám poznať výšku platov a odmien štátnych a verejných funkcionárov platených z daní občanov. Okrem toho poslanci definitívne schválili štyri zákony a do druhého čítania posunuli osem právnych noriem.
Na základe novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ak je niekto v riadiacej funkcii platený z peňazí daňových poplatníkov, jeho príjem by mal byť verejne známy. Novela zúžila okruh chránených osobných údajov súvisiacich s verejnou činnosťou takýchto osôb. Rovnakým spôsobom sa upravuje sprístupňovanie osobných údajov o ľuďoch, ktorí nadobudli majetok od štátu, obcí, samosprávnych krajov či verejnoprávnych inštitúcií. Verejné budú rokovania obecných alebo krajských samosprávnych zastupiteľstiev, kde sa rozhoduje o odmenách starostov, poslancov alebo zamestnancov.
Opätovne prešiel aj zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti. Podľa zákona okrem doterajšej pestúnskej starostlivosti môže náhradného rodiča robiť aj poručník. Poslanci neakceptovali prezidentovu pripomienku, aby zo zákona vypustili časť, podľa ktorej poručník osobne sa starajúci o dieťa neplnoletých rodičov nemá nárok na príspevok. Podľa prezidenta táto časť zákona diskriminuje takýchto poručníkov.
Minister obrany bude môcť rozhodnúť o zostrelení civilného lietadla, ktoré by mohlo byť použité ako prostriedok teroristického útoku. Vyplýva to z novely zákona o ozbrojených silách a leteckého zákona, ktorý dnes poslanci schválili. Medzi ďalšie opatrenia proti narušiteľovi vzdušného priestoru, ktoré môže použiť armáda, patrí odklonenie letu, vynútenie pristátia, hrozba použitia zbrane a vystrelenie varovných výstrelov. Posledným prostriedkom je práve prerušenie letu. O takomto kroku rozhoduje minister obrany a bezodkladne o tom informuje premiéra, ministra zahraničných vecí a prezidenta SR.
Poslanci súhlasili so zvýšením účasti Slovenska v zahraničných vojenských operáciách pod vedením NATO a Európskej únie od začiatku budúceho roku o 75 vojakov. Vojaci budú pôsobiť na Balkáne a v Afganistane, kde sa majú zlúčiť dve slovenské jednotky do jednej operácie pod vedením NATO.
Prebytočné budovy a pozemky ministerstva vnútra, ministerstva dopravy a rezortu financií, ktoré slúžili špeciálnym a ozbrojeným zložkám, colníkom a ochrane štátnych hraníc, bude môcť získať bezodplatne samospráva. Vyplýva to z novely zákona o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve SR na obec alebo vyšší územný celok, ktorú dnes poslanci schválili.
Ak sa slovenský občan alebo občan iného štátu Európskej únie stane na Slovensku obeťou násilného trestného činu, bude mať právny nárok na odškodnenie. Upravuje to návrh nového zákona o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi, ktorý dnes poslanci postúpili do druhého čítania. V ďalšom čítaní je aj novela zákona o priestupkoch. Podľa nej za vulgárny útok na policajta či úradníka bude môcť výtržník dostať pokutu až do výšky 10 tisíc korún Veková hranica zodpovednosti za spáchanie priestupku bude rovnako ako trestná zodpovednosť 14 rokov. Priestupok si bude možné tiež odpracovať.
Do druhého čítania sa dostala novela zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji, ktorá má od budúceho roka zvýšiť ochranu spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji. Poslanci postúpili do ďalšieho čítania aj návrh zákona o informačných systémoch verejnej správy, novelu zákona o štátnej službe, či novelu zákona o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru.

menuLevel = 2, menuRoute = dennik/slovensko, menuAlias = slovensko, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
29. január 2023 13:24