StoryEditor

Vláda rozdelila prostriedky z deblokácií ruského dlhu

27.03.2002, 23:00

Vláda SR na včerajšej 212. schôdzi vzala na vedomie Správu o výsledkoch zahraničného obchodu za rok 2001 a vyhodnotenie Komplexného programu podpory exportu. Konštatuje sa v nej, že deficit obchodnej bilancie SR v sledovanom období dosiahol výšku 103,2 mld. Sk. Ministerstvo hospodárstva predpokladá, že v roku 2002 dosiahne pasívne saldo zahraničného obchodu 92 mld. Sk a v roku 2003 by malo klesnúť na 78 mld. Sk. Vláda včera schválila aj rozdelenie prostriedkov získaných deblokáciou dlhu Ruskej federácie voči SR, ich objem by mal byť minimálne 135,2 mil. USD. Tieto prostriedky by sa mali využiť na podporu niekoľkých projektov, o. i. na výstavbu Cyklotrónového centra, dodávky pre Slovenské elektrárne, ale aj rekonštrukciu budovy veľvyslanectva SR v Moskve.
Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR sa pretransformuje na verejnoprávnu inštitúciu. Predsedníčka ÚPV Darina Kyliánová vypracuje návrh zákona o ÚPV. Vláda schválila tiež návrh na prístup SR k Dohovoru o patentovom práve. Prístup k dohovoru umožní prihlasovateľom vynálezov ľahšie získať patentovú ochranu a výkon práv k patentu na území jednotlivých zmluvných štátov. Vláda schvália aj novelu zákona o usporiadaní vlastníctva k pozemkom, ktorá zavádza možnosť uplatnenia opravného prostriedku voči rozhodnutiu o schválení registra evidencie pozemkov. Môže sa tak stať v prípade, že sa v nich objaví chybné určenie vlastníckych práv ku konkrétnym nehnuteľnostiam. Doteraz sa takéto prípady museli riešiť súdnou cestou. Do funkcie predsedu Úradu jadrového dozoru (ÚJD) včera vláda vymenovala Martu Žiakovú.
Nadobúdateľom 49 % akcií SAD Bratislava sa stane švédska firma Connex Transport AB, 49 % akcií SAD Dunajská Streda získa Dunajskostredská autobusová doprava (DSAD). Zákon o azyle rozširuje dôvody na poskytnutie azylu, súčasne však vytvára prísnejšie azylové pravidlá. Podľa ministra vnútra SR Ivana Šimka však nevytvára podmienky na zvýšenie prílevu utečencov žiadajúcich azyl v SR. Z miesta vedúceho úradu ministerstva spravodlivosti bol včera odvolaný Daniel Lipšic, keďže ako podpredseda KDH nespĺňa podmienky zákona o štátnej službe. Tá má byť budovaná na princípe politickej nezávislosti.

16. máj 2022 08:58