StoryEditor

Rozhorčený Slota

26.12.2001, 23:00
Autor:
SITASITA

Zatiaľ čo americkí študenti na začiatku vyučovania každý deň prisahajú na americkú zástavu, na Slovensku niektorí "horkokrvní" internacionalisti chystajú obmedziť povedomie žiakov o národnej príslušnosti k SR. Pravá slovenská národná strana (PSNS) preto vyjadruje ostré rozhorčenie nad neospravedlniteľným prístupom Ministerstva školstva (MŠ) SR, ktoré pod pláštikom chybnej interpretácie zákona o utajovaných skutočnostiach mieni v budúcnosti neuvádzať na vysvedčeniach žiakov ich národnosť. Ako sa konštatuje vo vyhlásení, ktoré poskytol predseda PSNS Ján Slota, MŠ SR nejde o snahu vyhnúť sa informáciám o utajovaných skutočnostiach, ale utajiť príslušnosť k národu ako prekážku pre internacionálnych globalistov. Ak by MŠ SR návrh predložilo v tejto podobe, PSNS ho napadne na Ústavnom súde, pretože podľa dikcie ústavy by išlo "o spôsoby nátlaku smerujúce k odnárodňovaniu," dodal.

18. máj 2022 06:51