StoryEditor

Delimitácia nemocníc: aj prepúšťanie v Komárne

17.02.2004, 23:00
Mestská organizácia Strany maďarskej koalície v Komárne chce údajne prostredníctvom Nitrianskeho samosprávneho kraja odvolať riaditeľku komárňanskej nemocnice s poliklinikou. Lekár Nitrianskeho samosprávneho kraja Ľubomír Ševčík nevylučuje ďalšie vlny nespokojnosti zdravotníckych pracovníkov.

Mestská organizácia Strany maďarskej koalície v Komárne chce údajne prostredníctvom Nitrianskeho samosprávneho kraja odvolať riaditeľku komárňanskej nemocnice s poliklinikou. Krajský lekár Nitrianskeho samosprávneho kraja Ľubomír Ševčík však zatiaľ oficiálne nijaký návrh nedostal. Návrh na odvolanie zrejme iniciovalo prepustenie 235 zamestnancov nemocnice koncom roka 2003. Ševčík k tomu však uviedol, že "riaditeľka sa len usiluje naplniť znesenie samosprávneho kraja dosiahnuť v nemocnici vyrovnané hospodárenie, a to sa jej darí - zadlženosť nemocnice má klesajúcu tendenciu". Riaditeľka sa do funkcie dostala na základe konkurzu a jednou z jeho podmienok bolo aj dosiahnuť vyrovnaný rozpočet nemocnice. Redukciou počtu zamestnancov neznemožnila zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, takže krajský lekár nemá prečo voči nej zasiahnuť a odvolať ju môže iba zastupiteľstvo VÚC. Proces zlepšovania hospodárenia v nemocnici, ktorý bol podľa poverenia samosprávneho kraja riaditeľkinou prioritou, však aj vzhľadom na tohtoročné zvýšenie cien energií určite potrvá dlhšie a Ľubomír Ševčík nevylučuje ďalšie vlny nespokojnosti zdravotníckych pracovníkov. Hoci nepredpokladá, že každý manažment nemocnice bude situáciu riešiť rovnako razantne ako v Komárne, redukcia zdravotníckych činností bude pokračovať. Aj to je výsledok delimitácií zdravotníckych zariadení pod VÚC, obce a mestá, ktoré si nemôžu dovoliť nijaké výdavky navyše. Jej prvé reálne výsledky v Nitrianskom samosprávnom kraji, pod ktorý prešli štyri nemocnice a jedna poliklinika, by sa však podľa Ľubomíra Ševčíka mohli ukázať až koncom roka 2004. Zatiaľ nimi kraj získal predovšetkým ich dlhy a zodpovednosť za ich chod. Aby dosiahol vyrovnané hospodárenie a nemusel ich zrušiť, musí zredukovať niekoľko desiatok lôžok, teda aj počet zamestnancov.

25. máj 2022 22:36