StoryEditor

Súd už overuje pohľadávky BDV Družstva

17.09.2003, 00:00

Prvých takmer 800 pohľadávok klientov skrachovaného BDV Družstva, ktoré patrí do skupiny spoločností Drukos, a. s., Banská Bystrica, overila včera v prvom pojednávacom dni zákonná sudkyňa Krajského súdu (KS) v Banskej Bystrici Milada Drurošková. Podľa predsedu KS Ľudovíta Bradáča bude prieskumné pojednávanie, naplánované až do 14. októbra, náročné aj finančne. Predpokladaný počet veriteľov je 16 500, ich počet však môže vzrásť až na 38-tisíc. Všetci potenciálni veritelia môžu svoje pohľadávky prihlásiť do konca prieskumného pojednávania, pričom ich pohľadávky môže poprieť nielen správkyňa konkurznej podstaty, ale aj samotní veritelia navzájom. Výšku dosiaľ uplatnených pohľadávok nechce súd až do skončenia prieskumného pojednávania zverejňovať, výška vkladov občanov do DBV Družstva sa však odhaduje približne na 3 mld. Sk. Kedy bude ktorá pohľadávka prejednávaná, o tom upovedomí súd veriteľov písomne, informácie však môžu získať aj na špeciálnej telefonickej linke s číslom 048 /451 3120.

20. máj 2022 12:42