StoryEditor

Odklad maximálne tri roky

19.02.2002, 23:00

"Slovensko napĺňa svoj scenár rozširovania, ktorý sa po summitoch v Göteborgu a Laekene stal aj stratégiou Európskej únie (EÚ)," povedal včera generálny riaditeľ sekcie európskej integrácie Ministerstva zahraničných vecí SR Miroslav Adamiš. Pre Slovensko je podľa neho veľkou výzvou, že v belgickom Laekene bolo zaradené medzi desať krajín, ktoré sú schopné uzavrieť rokovania do konca tohto roka. SR doteraz uzavrela 22 kapitol európskej legislatívy, pričom z belgického predsedníctva EÚ v druhej polovici roku 2001 zostali štyri kapitoly -- doprava, dane, spravodlivosť a vnútro a hospodárska súťaž. Adamiš informoval aj o vzniku pracovnej skupiny pre financovanie rozšírenia, ktorej úlohou bude analýza návrhov a príprava pozícií na prístupové rokovania. Návrh Európskej komisie o financovaní rozšírenia Adamiš hodnotí pozitívne, keďže návrhom komisia naplnila tzv. cestovnú mapu a otvorila diskusiu o poľnohospodárstve, regionálnej politike a rozpočte. Ocenil komplexnosť návrhu, ako aj možnosť poskytovania priamych platieb pre poľnohospodárov. Negatívne však hodnotí výšku priamych platieb poľnohospodárom z rozpočtu EÚ (25 %) a desaťročné prechodné obdobie na plnú výšku priamych platieb. Slovensko podľa neho bude žiadať maximálne tri roky, pretože finančná perspektíva priamych platieb po roku 2006 spolu s reformou spoločnej poľnohospodárskej politiky by sa mala riešiť už za účasti nových členov únie.

20. jún 2022 23:47