StoryEditor

Miliardy z kohézneho fondu po vstupe do Európskej únie

19.09.2002, 00:00

Obete holokaustu budú čiastočne odškodnené. Rozhodla o tom včera vláda. Na odškodnenie sa vyčlení 850 mil. Sk, ktoré budú vložené na osobitný účet v NBS. Z tohto účtu sa budú čerpať úroky, o ktorých použití rozhodne komisia -- Rada na odškodnenie obetí holokaustu. Zo siedmich členov rady štyroch vymenuje Ústredný zväz židovských náboženských obcí (ÚZŽNO) v SR, traja budú zastupovať vládu a nominovať ich bude Úrad vlády, ministerstvo zahraničia a ministerstvo financií. Predpokladá sa, že celkovo sa na odškodnenie obetí využije 1,5 mld. Sk. Ako uviedol podpredseda vlády P. Csáky, 850 mil. Sk predstavuje 10 % z celkového objemu židovského majetku, ktorý bol zhabaný počas 2. svetovej vojny. Zárukou platnosti zmluvy aj po výmene vlády je skutočnosť, že kabinet splnomocnil na jej podpis predsedu vlády, čím nadobudne charakter oficiálnej dohody. Jej prípadné vypovedanie v budúcnosti by potom bolo podľa P. Csákyho "krajne nevhodné".
SR bude môcť čerpať po vstupe do EÚ prostriedky z kohézneho fondu v rokoch 2004 až 2006 v objeme 558,1 mil. až 750,54 mil. eur, čo predstavuje približne 25 až 33 mld. Sk. Vyplýva to z Koncepcie systému finančného riadenia kohézneho fondu, ktorú schválila vláda. Ministri schválili tiež Koncepciu systému riadenia štrukturálnych fondov, podľa ktorej SR dňom vstupu do EÚ bude môcť čerpať finančné prostriedky aj zo štrukturálnych fondov. Podľa Ministerstva financií SR (MF) predstavujú záväzky EÚ voči SR pre štrukturálne fondy za roky 2004 až 2006 sumu 1,315 mld. eur, čo predstavuje približne 58 mld. Sk. Vláda včera odvolala z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR Jaroslava Chleba. Dôvodom je skutočnosť, že J. Chlebo nastúpi na post veľvyslanca SR v Helénskej republike. Vláda včera schválila zmeny v colnom sadzobníku, ktoré sa týkajú rýb a rybích produktov. Schválený bol aj program odstraňovania škôd v lesoch na roky 2002 až 2001, ktorý si vyžiada celkové náklady takmer 2,5 mld. Sk, a správa o stave budovania systému štátnej pokladnice. Kabinet včera tiež schválil analýzu súčasného stavu informačno-technologického, komunikačného a personálneho zabezpečenia odborov sociálnych vecí okresných úradov. Z nej vyplýva, že tieto odbory bude treba posilniť o ďalších 870 pracovníkov a vyžadujú tiež technologické dovybavenie. Celkové náklady dosiahnu 370 mil. Sk.

23. jún 2022 16:34