StoryEditor

O moderných trendoch čistenia

19.04.2002, 00:00

Bratislava (hn/vg)
Aktuálne technológie čistenia textílií, kože, ako aj kobercov, boli témami seminára, ktorý v polovici apríla usporiadalo Spoločenstvo pracovníkov práčovní, chemických čistiarní a farbiarní v SR. Podujatie sa uskutočnilo spolu s valným zhromaždením spoločenstva. Stretlo sa na nich asi 80 jeho členov a pozvaných hostí. HN o tom informoval prezident spoločenstva Milan Škrovina. Účastníci sa oboznámili s novými postupmi čistenia, moderným strojovým zariadením, ale aj efektívnejšími trendmi tepelného hospodárenia. Spoločenstvo v tomto roku ešte usporiada seminár o trendoch prania nemocničnej bielizne, navštívi výstavy práčovníckej a čistiarenskej techniky v Maďarsku a Českej republike. V máji sa zúčastní v Brne na medzinárodnej konferencii a výstavy o aktuálnych trendoch prenájmu textílií v strednej Európe.

19. máj 2022 23:24