StoryEditor

Eurofondy podporia malé podnikanie

04.05.2004, 00:00
Výzvu na predkladanie projektov v rámci jednotného programového dokumentu NUTS II Bratislava Cieľ 2 vyhlásilo včera ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja.
Výzvu na predkladanie projektov v rámci jednotného programového dokumentu NUTS II Bratislava Cieľ 2 vyhlásilo včera ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja. V rokoch 2004 až 2006 je na tento program vyčlenených 37,168 milióna eur z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj a 38,470 milióna eur zo slovenského štátneho rozpočtu. Informoval o tom minister výstavby a regionálneho rozvoja László Gyurovszky. Uviedol, že žiadosti o nenávratný štátny príspevok v rámci výzvy sa budú vyhodnocovať v dvojmesačných intervaloch po celý tento rok.
Program NUTS II Bratislava Cieľ 2 platí pre okresy Bratislavského samosprávneho kraja Malacky, Pezinok a Senec a päť bratislavských mestských častí - Záhorská Bystrica, Vajnory, Rusovce, Jarovce Čunovo.
Hlavným cieľom je podporiť rast konkurencieschopnosti regiónu v oblasti malého a stredného podnikania a cestovného ruchu, ako aj zvýšenie atraktívnosti regiónu pre jeho obyvateľov. Medzi špecifickými cieľmi je na prvom mieste zlepšenie podmienok pre rozvoj malého a stredného podnikania, ďalej reštrukturalizácia a modernizácia ekonomickej základne, využitie nových technológií, rast kvality služieb cestovného ruchu, ale aj využitie prírodného a kultúrneho potenciálu na rozvoj cestovného ruchu a zlepšenie ekonomických a sociálnych podmienok na vidieku.
Prioritou programu je podpora hospodárskej činnosti a trvalo udržateľný rozvoj cieľovej oblasti. Delí sa na päť opatrení: rozvoj malého a stredného podnikania a rozvoj podnikateľských aktivít a služieb v cestovnom ruchu sú určené pre súkromný sektor. Príjemcami sú malí a strední podnikatelia vrátane živnostníkov. Opatrenia podpora spoločných služieb pre podnikateľov, dobudovanie štruktúry súvisiacej s cestovným ruchom, obnova a rozvoj obcí a zachovanie kultúrneho dedičstva sú, rovnako ako samostatné opatrenie technická pomoc, určené pre verejný sektor a prijímateľmi sú mestá, obce, ich združenia a vyšší územný celok.

Zdroje na jednotlivé opatrenia NUTS II v %
Priorita 1 spolu Podpora hospodárskej činnosti a a trvalo udržateľného rozvoja  cieľového územia

35 681 489 eur

96%
Opatrenie 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov

11 150 466 eur

30%
Opatrenie 1.3 Rozvoj podnikateľských aktivít a služieb v oblasti cestovného ruchu a rekreácie

4 831 867 eur

13%
Opatrenie 1.4 Podpora spoločných služieb v oblasti cestovného ruchu a rekreácie

5 575 232 eur

15%
Opatrenie 1.5  Obnova a rozvoj obcí a zachovanie kultúrneho dedičstva

7 433 644 eur

20%

Technická pomoc

1 486 729 eur

4%

celkovo NUTS II Bratislava Cieľ 2

37 168 218 eur

100%

Územie NUTS II    Bratislava Cieľ II
Okres Senec Okres Pezinok Okres Malacky Okres Bratislava

Bernolákovo

Báhoň

Borinka

Bratislava III

Blatné

Budmerice

Gajary

Vajnory

Boldog

Častá

Jablonové

Bratislava IV

Čataj

Doľany

Jakubov

Záhorská Bystrica

Dunajská Lužná

Dubová

Kostolište

Bratislava V

Hurbanova Ves

Jablonec

Kuchyňa

Čuňovo

Hrubý Šúr

Linbach

Láb

Jarovce

Hamuliakovo

Modra

Lozorno

Rusovce

Hrubá Borša

Pezinok

Malacky

 

Chorvátsky Grob

Píla

Malé Leváre

 

Igram

Slovenský Grob

Marianka

 

Ivanka pri Dunaji

Svätý Jur

Pernek

 

Kaplna

Šenkvice

Plavecký Mikuláš

 

Kalinkovo

Štefanová

Plavecké Podhradie

 

Kostolná pri Dunaji

Viničné

Plavecký Štvrtok

 

Kráľová pri Senci

Vinosady

Rohožník

 

Malinovo

Vištuk

Sološnica

 

Miloslavov

 

Studienka

 

Most pri Bratislave

 

Stupava

 

Nová Dedinka

 

Suchohrad

 

Reca

 

Veľké Leváre

 

Rovinka

 

Vysoká pri Morave

 

Senec

 

Záhorská Ves

 

Tomášov

 

Záhorie - vojenký obvod

 

Tureň

 

Závod

 

Veľký Biel

 

Zohor

 

Vlky

 

 

 

Zálesie

 

 

 

20. máj 2022 21:59