StoryEditor

Tender na pokladnicu na začiatku

02.05.2002, 00:00

Tender na dodávku služieb a technológií na kľúč pre systém štátnej pokladnice SR, ktorý bol vyhlásený v novembri v roku 2000, je zrušený. Ministerstvo financií SR, ktoré je obstarávateľom, nebude teda súťaž už piatykrát vyhodnocovať. Rozhodol o tom minister financií František Hajnovič.
Tento krok ministra je reakciou na rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý 12. apríla vyhovel v poradí už štvrtej námietke Siemens Business Services (SBS) a nariadil ministerstvu financií tender vyhodnotiť nanovo. Po tom, čo výberová komisia trikrát vybrala za víťaza súťaže Hewlett Packard (HP) a druhý účastník súťaže zakaždým podal námietku na ÚVO, minister zriadil 11. marca novú komisiu. Tá 21. marca vylúčila z tendra SBS, HP sa stal štvrtý raz víťazom. Podľa obstarávateľa SBS nepredložil bankovú záruku, ktorá má viazať ponuku uchádzača v prípade, ak od nej odstúpi v lehote viazanosti. ÚVO v rozhodnutí tvrdil, že ponuka SBS zloženie zábezpeky obsahovala. Rozhodnutiami ÚVO sa zaoberali poslanci na poslaneckom prieskume na ÚVO. Minulý štvrtok sa poslanci Výboru NR SR pre financie, rozpočet a menu stretli so zástupcami výberovej komisie obstarávateľa a so zástupcami ÚVO. Ich cieľom bolo odstránenie rozporov, aby sa tender mohol uzavrieť. Podľa podpredsedu výboru Vladimíra Maňku sa komisia pri vyhodnocovaní ponúk držala zákona o verejnom obstarávaní. "Vymenovaním novej komisie obstarávateľ neporušil zákon. Na tom sme sa zhodli. Zvláštny je postup ÚVO, ktorý sa pri posudzovaní námietky SBS vyhol rozhodovaniu v prípade dvoch dôvodov, ktoré uviedol obstarávateľ v rozhodnutí o vylúčení z tendra," povedal Maňka. Podľa neho tento postup môže vyplývať aj z nejednoznačnosti zákona o verejnom obstarávaní, ktorý nespresňuje postup ÚVO v prípade rozhodovania o námietkach. Podľa Maňku je potrebná novelizácia zákona. Vývojom v tendri sa bude zaoberať parlamentný výbor. Ministerstvo financií nemusí podľa Maňku vyhlásiť novú súťaž na štátnu pokladnicu, ale môže zvoliť priamy výber dodávateľa.

17. máj 2022 13:59