07.09.2017, 00:00

Štát podporí záujemcov o zateplenie

Rozhodli ste sa zatepliť svoj starší rodinný dom? Štát to finančne podporuje a jeho vlastníci môžu získať dotáciu až 8 800 eur. Musia však dodržať viaceré podmienky. Napríklad, aby zateplenie robila certifikovaná firma. Manažér spoločnosti Knauf Insulation Peter Robl a rezort dopravy a výstavby radia, ako treba postupovať.

Štát podporí záujemcov o zateplenie
Zdroj: Dreamstime

1.
Podmienky dotácie

Na aký veľký rodinný dom poskytne štát dotáciu? Môj dom má 360 štvorcových metrov a tri podlažia.

Príspevok sa môže získať na dom, ktorý sa pred zateplením sa používal najmenej 10 rokov, práce na zateplení sa začali po 31. 12. 2014 a má celkovú plochu najviac 150 štvorcových metrov (jednopodlažný) alebo 300 štvorcových metrov (viacpodlažný). Podmienkou je, že je určený výlučne na bývanie, a nie na podnikanie, a na zateplenie nebola poskytnutá podpora z iných zdrojov, napríklad zo Štátneho fondu rozvoja bývania alebo iný podobný príspevok. Majiteľ v ňom nemusí mať trvalý pobyt. O dotáciu sa môže požiadať po ukončení zateplenia alebo aj pred jeho realizáciou. Na dom väčší ako 300 štvorcových metrov štát príspevok neposkytuje.

2.
Posielanie žiadosti

Ako sa vyplňuje a zasiela žiadosť o dotáciu na zateplenie rodinného domu?
Podáva sa cez elektronický formulár na stránke ministerstva dopravy a výstavby – www.mindop.sk alebo www.zatepluj.sk. Po jej otvorení sa objaví ikona Podpora zatepľovania rodinných domov. Klikne sa na „PODÁVANIE ŽIADOSTI“. Z e-formulára treba zostaviť aj papierovú podobu žiadosti. Ale pozor. Do 10 pracovných dní od zaevidovania elektronickej žiadosti ju treba ministerstvu doručiť poštou aj v listinnej podobe, spolu so všetkými prílohami.

3.
Prílohy k žiadosti
Aké prílohy treba k žiadosti na zateplenie staršieho rodinného domu?
Nastať môžu dve situácie. Keď sa žiadosť podáva pred zateplením a po zateplení domu. Pred zateplením sa k žiadosti o dotáciu priložia: originál alebo osvedčená kópia projektovej dokumentácie zateplenia vrátane projektového energetického hodnotenia, originál zhrnutia výsledkov projektového energetického hodnotenia (vypracuje ho oprávnená osoba – projektant). Ďalej doklad o odovzdaní rodinného domu do užívania, písomný súhlas spoluvlastníkov so zateplením a splnomocnenie na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku, prijímanie písomností a na vyplatenie dotácie. Ak sa žiadosť dáva po zateplení, tak sa k nej prikladá aj energetický certifikát zatepleného domu a správa k certifikátu, vyhlásenie o parametroch tepelnoizolačného systému vydaného výrobcom, ak je súčasťou prác zateplenie vonkajších obvodových stien tepelnoizolačným kontaktným systémom (ETICS), rozpočet zateplenia domu a súpis faktúr vrátane fotodokumentácie zateplenia domu.


4.
Čo s bytovými domami

Môžu o štátnu dotáciu na zateplenie domov požiadať aj majitelia bytov v bytových domoch, ktoré sú v správe ich spoločenstiev? Ak áno, v akej výške?

Nie, nemôžu. Dotácie, o ktoré teraz možno požiadať ministerstvo dopravy a výstavby, sú určené na zateplenie rodinných domov. Na zateplenie bytových domov je možné požiadať o výhodný úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

5.
Prvé kroky

Ako mám postupovať, ak chcem získať dotáciu na zateplenie 30-ročného domu?

Podrobné informácie nájdete na stránke ministerstva dopravy a výstavby (www.zatepluj.sk), kde sa aj elektronicky podáva žiadosť. Vo všeobecnosti odporúčam nasledujúci postup: 1. Zistite si, či na váš dom môžete požiadať o dotáciu. Moja odpoveď by bola veľmi dlhá, preto si to musíte zistiť na uvedenej stránke rezortu. 2. Ak na štátnu podporu máte nárok, nájdite si projektanta, ktorý vám spracuje projektovú dokumentáciu. Vopred ho upozornite, že chcete žiadať o dotáciu, aby ste mali istotu, že zateplenie vášho domu naprojektuje v súlade s technickými požiadavkami dotačného programu. Kontakty na projektantov nájdete napríklad na stránke Slovenskej komory stavebných inžinierov (www.sksi.sk) alebo Slovenskej komory architektov (www.komarch.sk). 3. Zároveň si začnite vybavovať potrebné doklady, ako napríklad splnomocnenie spol

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.