11.09.2017, 23:21

Dankov návrh je neprípustný. Za zbrane v Ústave hrozia sankcie

Zástupca vedúceho Katedry ústavného práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského Kamil Baraník si myslí, že návrh politikov na zakotvenie práva na nosenie zbrane do našej Ústavy s cieľom obísť existujúcu eurolegislatívu je neprípustný.

Dankov návrh je neprípustný. Za zbrane v Ústave hrozia sankcie
Zdroj: TASR/Michal Svítok

Malo by sa právo vlastniť či držať zbrane zakotviť priamo do našej Ústavy?
Ide o právo, ktoré je v ústavných dokumentoch zakotvené len pomerne výnimočne. Príkladom sú stredoamerické štáty ako Guatemala, Haiti a Mexiko či Irán, Spojené štáty a Veľká Británia. V Amerike však k tomuto právu dospeli až veľmi expanzívnym výkladom druhého dodatku federálnej ústavy v roku 2008 a vo Veľkej Británii ide o právo, ktoré bolo garantované ešte Listinou slobôd z roku 1689.

Prečo by sme teda také právo nemohli nejakým spôsobom prijať do základného zákona aj my?
Vo všetkých vyššie uvedených krajinách ide buď o historickú tradíciu ozbrojovania civilistov, alebo potrebu aktívnej ochrany proti ozbrojeným skupinám. Aj tieto predpoklady a ich celková účinnosť je však dnes pomerne často spochybňovaná. Navyše, ani jedno zo spomenutých kritérií ozbrojovania sa na Slovensku rozhodne nie je naplnené. Celkovo by sme sa v Európe, kde je bezpečnostná situácia dlhý čas pomerne pokojná a poriadok zabezpečujú bezpečnostné zložky štátu, zaradili k raritám. O podobné ústavné zakotvenie sa však momentálne, taktiež pomerne raritne, pokúša Česká republika. Nemyslím si, že ide o krok správnym smerom. Akejkoľvek podobnej a veľmi zásadnej zmene koncepcie chápania zbraní v spoločnosti by mala predchádzať dlhodobá verejná debata.

Rozhodujúce sú teda požiadavky verejnosti? Čo ak by verejnosť chcela právo zakotviť?
Podľa vyjadrenia niektorých slovenských politikov však ide o účelové návrhy, ktoré primárne reagujú predovšetkým na právo Európskej únie, nie na potreby spoločnosti.

Pri oslavách výročia vzniku našej Ústavy sa viackrát spomínala jej častá novelizácia. Mali by sa zmeny, aj čo sa týka nových práv, robiť takto jednoducho a v takom počte?
Pri zakotvovaní nových práv do Ústavy treba postupovať opatrne, keďže vymenovaním práv v samotnej Ústave sa balík ľudských práv, ktorý sa na našom území uplatňuje, nekončí. Slovenská republika je totiž signatárskym štátom viacerých medzinárodných zmlúv s ľudskoprávnou tematikou a súčasne je aj členským štátom Európskej únie, ktorá v poslednom období čoraz výraznejšie akcentuje ľudskoprávnu dimenziu európskej integrácie. Platí, že ak do našej Ústavy chceme zakotviť nové právo, mali by sme sa uistiť, či takéto právo nenarúša naše už existujúce medzinárodné záväzky. Tie sa Slovenská republika, na základe dobrovoľného prejavu vôle, rozhodla v minulosti akceptovať, a preto by sa nimi mala riadiť.

Ktoré záväzky by sme zavádzaním nových práv mohli porušiť?
Osobitne to platí o Európskom dohovore o ochrane ľudských práv. Aj zakotvením nového ústavného práva by totiž mohlo dôjsť k obmedzeniu iného práva, vyplývajúceho práve z Dohovoru. Koniec koncov by Slove

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.