20.09.2017, 09:47

Chcete zdravotnú pomôcku? Tu sú rady, ako na to

Mnohé zdravotné pomôcky môžete získať len na lekársky poukaz. Ako sa preplácajú a ako si ich môžete vybaviť, vysvetľuje Slávka Reháková z Ortotického centra v Šamoríne.

Chcete zdravotnú pomôcku? Tu sú rady, ako na to

Čo sa považuje za zdravotnícku pomôcku?
Napríklad obväzový materiál, ale aj pomôcky pre inkontinentných pacientov, pre sluchovo postihnutých pacientov, rôzne bandáže a ortézy na horné aj dolné končatiny, ale aj mechanické alebo elektrické invalidné vozíky, chodúľky, barle alebo kočíky pre deti so zdravotným znevýhodnením.

Ako je to s ich preplácaním? Hradia ich zdravotné poisťovne?
Hradia ich v plnej alebo čiastočnej výške. Pri úhrade postupujú podľa Zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok, ktorý je verejne dostupný na stránke ministerstva zdravotníctva. V zozname môže pacient nájsť cenu pomôcky, ako aj výšku úhrady z verejného zdravotného poistenia. Špeciálnu kategóriu tvoria zdravotnícke pomôcky vyrábané na mieru. Vyrábajú sa individuálne. Napríklad ortopedická obuv, ortézy dolných aj horných končatín náhrady končatín po amputácii, teda končatinové protézy.

Aké doklady sú k tomu potrebné?
Ak chce pacient získať pomôcku plne alebo čiastočne hradenú z verejného zdravotného poistenia, je potrebné aby navštívil lekára, ktorý má na určitý druh pomôcok preskripciu. Napríklad, ortopedickú obuv môže predpísať lekár so špecializáciou v jednom z nasledovných odborov: ortopédia, rehabilitácia, traumatológia alebo chirurgia. Lekár na základe vyšetrenia a posúdenia zdravotného stavu, vydá pacientovi lekársky poukaz, s ktorým môže navštíviť najbližšiu výdajňu zdravotníckych pomôcok. V prípade, že ide o zdravotnícku pomôcku vyrábanú na mieru, je potrebné navštíviť najbližšiu výdajňu ortopedicko-protetických pomôcok, kde sa odoberú miery a vyrobí pomôcka.

Aká býva približne výška doplatku?
Ak ide napríklad o pomôcku na mieru, výška úhrady z verejného zdravotného poistenia je závislá od výrobných nákladov a nákladov za prácu na výrobe pomôcky. Pri ortopedickej obuvi je väčšinou 16,60 eura pre deti do 18 rokov a 23,24 eura pre dospelých. Avšak pri niektorých zložitejších ortézach alebo protézach končatín pacient nedopláca nič. Potrebné je však schválenie revíznym lekárom príslušnej zdravotnej poisťovne.

Podľa akých kritérií sa pomôcky preplácajú?
Zdravotná poisťovňa ich hradí na základe zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok alebo zoznamu zdravotníckych pomôcok na mieru. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje príspevok na kompenzáciu zdravotného postihnutia ŤZP osobám, ktoré sú odkázané na pomôcku. Typov peňažných príspevkov je viac, napríklad - peňažný príspevok na kúpu pomôcky, na výcvik používania pomôcky, na úpravu pomôcky, ale aj na kúpu osobného motorového vozidla a iné. Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Pacient (žiadateľ) môže žiadať o pomôcku aj súčasne, avšak schválenie a poskytnutie pomôcky z príspevku úradu práce, pri niektorých druhoch pomôcok, je podmienené prvým čerpaním nároku z verejného zdravotného postenia. Ide o špeciálny druh pomôcok, ako napríklad rehabilitačné kočíky, mechanické a elektrické invalidné vozíky.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.