23.05.2005, 00:00

Vývoz ťahajú autá, rastú však aj stroje

Saldo zahraničného obchodu sa vlani medziročne zhoršilo o 22,6 miliardy korún. Vývoz zo Slovenska bol o 47 miliárd korún nižší ako jeho dovoz. Pritom však export medziročne vrástol o 11,4 percenta.

Saldo zahraničného obchodu sa vlani medziročne zhoršilo o 22,6 miliardy korún. Vývoz zo Slovenska bol o 47 miliárd korún nižší ako jeho dovoz. Pritom však export medziročne vrástol o 11,4 percenta. "Po dynamickom raste v prvých mesiacoch roka sa od júna 2004 rast postupne oslaboval," hovorí Eugen Ružický z odboru obchodnej politiky ministerstva hospodárstva. Prerušila sa dlhodobá tendencia, keď vývoz rástol rýchlejšie ako dovoz.

Najvyššia položka s najvyšším výpadkom
"Najviac, o viac ako 10,5 miliardy korún, klesol vývoz osobných automobilov, ale aj iných komponentov pre automobilový priemysel ako sedadiel alebo dielcov a príslušenstva," dodáva Ružický. V celkovej bilancii tento výpadok nahrádzal výraznejší rast vývozu benzínov a ropných olejov o 13,3 miliardy korún, strojov na automatické spracovanie údajov a ich jednotiek o 10,8 miliardy korún a televíznych prijímačov o 7,4 miliardy korún.
Napriek vlaňajšiemu poklesu sú však motorové vozidlá od roku 1998 stále najvýznamnejším vývozným artiklom Slovenska a spoločnosť Volkswagen Slovakia najvýznamnejším slovenským exportérom. Najvýraznejšie od roku 1995 ovplyvnili zvrat bilancie v roku 2003, keď sa vývoz vozidiel podieľal na celkovom exporte 27,7 percenta. Vtedy na celkovom medziročnom náraste vývozu o výrazných 151 miliárd korún mal hlavný podiel nárast vývozu vozidiel o 92,1 miliardy korún. V tom osobných automobilov o 50,1 miliardy, karosérií motorových vozidiel o 24,8 miliardy, častí a príslušenstva motorových vozidiel o 16,8 miliardy. "Vlani sa hlavne v druhom polroku dynamika vývozu vozidiel spomaľovala pre prípravu zmeny výrobného programu v bratislavskom závode Volkswagenu na nábeh terénneho Audi a nového modelu VW Polo," vysvetľuje Ružický. Podiel vozidiel na celkovom slovenskom vývoze tak prechodne klesol na 23,3 percenta.
Prechodný pokles vo výrobe automobilov mal vplyv aj na vývoz výrobcov nábytku, ktorého rast sa vlani zmenil na pokles, pretože sa prudko znížila výroba sedadiel do motorových vozidiel.

Prínos zahraničného kapitálu
Prudký rast v posledných dvoch rokoch však zaznamenal vývoz strojov. Podľa Ružického to súvisí s prílevom zahraničného kapitálu. "Vstup investorov do Samsungu Slovakia a Whirpoolu Slovakia priniesol aj odbytové trhy," hovorí Ružický a dokladá faktom, že najvýznamnejší podiel na vývoze strojov mala výpočtová technika, práčky, ale aj ložiská a vzduchové čerpadlá, ktorých rast vývozu ide na vrub zahraničného kapitálu v spoločnosti Embraco Slovakia.
Za zvýšeným vývozom elektrických strojov možno zasa vidieť TV prijímače, s hlavným podielom firiem Sony Slovakia a Samsung Slovakia. "Pozitívne je, že tento stav potvrdzuje smerovanie k finálnejšej a sofistikovanejšej produkcii," dodáva Ružický.
Prudký rast vývozu železa a ocele, zaznamenaný v rokoch 2003 a 2004, je zasa výsledkom zahraničného kapitálu v U.S. Steel Košice. Ploché valcované výrobky s podielom 6,8 percenta na celkovom vlaňajšom vývoze patria k najvýznamnejším vývozným komoditám.
Perspektíva ďalších rokov
Za 1. štvrťrok tohto roka bol zahraničný obchod Slovenska v deväťmiliardovom mínuse. Pod zhoršenie sa opäť podpísalo nižšie tempo rastu vývozu ako dovozu.
Podľa Slovenskej ratingovej agentúry pomerne dobré výsledky zahraničného obchodu predchádzajúcich rokov ani v tomto roku nezopakujeme. Rast vývozu vzhľadom na vysoko položenú latku minulých rokov nebude taký oslnivý ako v predchádzajúcich rokoch, keď Slovensko predvlani dosiahlo viac ako 23-percentný rast. Rýchlejším tempom budú ďalej rásť dovozy, najmä investičné do nových automobiliek a ostatných podnikov so zahraničnou účasťou. Agentúra predpokladá, že zhoršenie bilancie by malo kulminovať v tomto roku a v nasledujúcich by už malo dôjsť k zlepšeniu. Tento rok ekonómovia predpokladajú ďalšie zhoršenie deficitu asi na 60 miliárd korún. Spôsobený bude opäť investičnými dovozmi do nových závodov zahraničných investorov.

Najvýznamnejšie vývozné komodity SR
Podľa colného sadzobníka (vývoz v mld.Sk)

2003

2004

indexy2004/2003 

medziročná zmena

VÝVOZ CELKOM

803, 2

895, 2

111,4

92

v tom najviac:
Vozidlá, iné ako koľajové, ich časti a príslušenstvo

222,3

208,4

93,7

-13,9

Jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje, zariadenia, ich časti, súčasti

78,8

101,5

128,8

22,7

Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich časti a súčasti

72,2

91, 7

127

19,5

Železo a oceľ

61,4

77,6

126,4

16,2

Predmety zo železa alebo z ocele

24,8

29,4

118,4

4,6

Nerastné palivá, minerálne oleje, bitúmenové látky, minerálne vosky

41,6

59,5

143

17,9

Nábytok, posteľoviny, svietidlá, svetelné reklamy, montované stavby

35,4

28,4

80,3

-7

Papier, lepenka, výrobky z nich alebo z papierenských vláknin

22,9

26

113,6

3,1

Plasty a výrobky z nich

21,9

25,8

117,5

3,8

Kaučuk a výrobky z neho

19,7

22,7

115,2

3

Odevy a odevné doplnky iné ako pletené alebo háčkované

17

17, 4

102,4

0,4

Drevo a výrobky z dreva, drevené uhlie

15,8

17,3

109,5

1,5

Hliník a predmety z hliníka

14,6

16,7

114

2,1

Obuv, gamaše a podobné predmety, časti týchto predmetov

14,8

14, 8

99,9

0,02

Výrobky organickej chémie

11,1

12,2

109,8

1,1

Zdroj:ŠÚ SR, MH SR, HN

Zahraničný obchod SR v mld. Sk

Rok

2002

2003

2004

vývoz   

652

803,2

895,2

dovoz  

748

827,6

942,2

bilancia 

-96

-24,4

-47

Zdroj: ŠÚ SR

Súvisiace články

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.