08.11.2017, 00:00

Dlhov na dedičstve sa dá zbaviť

Dlhy na krku a záložné práva na dom či byt. To je realita mnohých rodín. Čo ak po zosnulom ostanú dlhy, ako s nimi môžete naložiť.

Dlhov na dedičstve sa dá zbaviť
Zdroj: StockExpert

Nezaplatené faktúry, úver v banke, dlhy na poistnom. To všetko si so sebou neberieme do hrobu. Ide o pohľadávky, ktoré si veritelia, banky či poisťovne veľmi často prihlasujú, ešte kým je dedičský spis na súde. „K nám sa dostane až niekedy po jednom či dvoch mesiacoch po smrti poručiteľa a už tam vidíme niektorých prihlásených veriteľov,“ vraví notár Peter Danczi.

Predbežné zisťovanie
Následne si notár, ku ktorému sa cestou súdu dostala dedičská vec, zisťuje rozsah majetku a dlhov. „Robíme to v rámci predbežného šetrenia. Zisťujeme od osoby, ktorá sa postarala o pohreb, aj majetok a dlhy poručiteľa. Až keď máme toto všetko pozbierané, predvoláme dedičov. Poučujeme ich o dedičskom práve a tiež o možnosti dedičstvo odmietnuť,“ objasňuje Danczi postup, ktorý im ukladá zákon.

V tomto okamihu si môžete ako dedič vypýtať mesačnú lehotu na rozmyslenie. Zvážite, čo s dedičstvom. Ak ho nadobudnete, budete musieť uhradiť aj dlhy. Ak ho odmietnete, dlhom sa vyhnete. „No dedič v takom prípade už z poručiteľovho majetku nezíska nič, keďže sa dedičstvo nedá odmietnuť sčasti alebo s podmienkou,“ podčiarkuje notár. Inými slovami, ak by sa neskôr objavila nejaká nehnuteľnosť, nebudete už dedičom.

Stav k okamihu smrti
Výška dlhov, ako aj majetok sa zisťujú k okamihu smrti. Za dlh v takejto podobe a výške zodpovedajú dedičia. Každý z nich však len do hodnoty toho, čo nadobudol v pomere k celému dedičstvu. „Toto pravidlo je vyjadrením zásady, že dedenie nemá byť pre dediča rizikom,“ objasňuje notárka Miriam Imrich Breznoščáková. Nemôžete teda zodpovedať do väčšej hodnoty, ako je samotná cena toho, čo z dedičstva dostanete.

Mali by ste tiež vedieť, že za splatenie záväzkov zosnulého zodpovedáte aj svojím vlastným, nielen zdedeným majetkom, lebo dedením dôjde k splynutiu predošlého majteku s tým zdedeným, objasňuje notárka Imrich Breznoščáková. Toto je podľa Dacziho vo verejnosti málo známe. „Exekučne sa dá vymáhať dlh aj z iného majetku dediča, nielen z dedičstva poručiteľa – dlžníka. Napríklad exekútor môže siahnuť na úspory dediča v banke alebo nariadiť jeho zamestnávateľovi zrážky z jeho mzdy.“

Ak teda zdedíte byt, ktorý má určitú hodnotu, a máte aj vlastný, veritelia si do výšky hodnoty zdedeného bytu môžu uplatniť pohľadávku predajom aj vášho, nielen zdedeného bytu.

Dlh prechádza na potomkov
Dlh po zosnulom, ktorý ste prevzali tým, že ste dedičstvo prijali, prejde aj na vašich potomkov, keď dedičstvo po vás prijmú. Tí budú zodpovedať za dlhy, ktoré postupom času narastú, a to každý deň jednak o úroky z omeškania, alebo aj o trovy súdneho konania, ak ich veritelia vymáhajú súdnou cestou. Aj oni však za dlhy zodpovedajú nielen zdedeným, ale i vlastným majetkom. Opäť len do výšky hodnoty dedičstva, ktoré nadobudnú. Nikdy ani nerozhoduje, ktorý z dedičov prijme majetok, na ktorom viazne dlh. Veriteľ sa totiž môže domáhať jeho vyrovnania aj z iného majetku dedičov. Ich ochrana spočíva len v tom, že zodpovednosť voči veriteľom je obmedzená cenou dedičstva, ktoré prijali.

Pozor na premlčanie dlhu
Termíny na vymáhanie pohľadávky si však veritelia musia ustrážiť. „Smrťou dlžníka sa u veriteľov nezastavujú ani neprerušujú premlčacie doby, počas ktorých môžu vymáhať svoje pohľadávky. Veritelia musia byť obozretní a lehotu si musia ustrážiť,“ upozorňuje notárka Imrich Breznoščáková.

Veritelia by mali tiež vedieť, že nie sú účastníkmi tej časti dedičského konania, v ktorej notár v súčinnosti s dedičmi určuje všeobecnú hodnotu dedičstva a jeho čistú hodnotu po odpočítaní dlhov. Ovplyvniť ju teda v rámci konania o dedičstve nevedia. To však podľa notárky neznamená, že sa nemôžu domáhať splatenia dlhu z vyššej hodnoty, ak ju vedia v súdnom konaní, v ktorom si uplatňujú svoju pohľadávku, preukázať. „Civilný mimosporový poriadok existenciu dlhu predvída. Občiansky zákonník sa venuje zodpovednosti dedičov za dlhy poručiteľa a načrtáva zákonné možnosti ich vysporiadania,“ objasňuje Breznoščáková.

Pravidlá, ktoré platia pre dedičské konanie

1. Aký je postup po úmrtí:

– matrika oznámi úmrtie vo svojom matričnom obvode súdu príslušnému na konanie o dedičstve.

– dedičia si nemôžu notára vybrať, pretože notára poveruje vykonaním úkonov o dedičstve príslušný súd na základe rozvrhu práce. Vystupuje ako súdny komisár.

– v prípade bezproblémového priebehu notár vydá osvedčenie o dedičstve – teda ak je dedičom jediná osoba, dedičstvo pripadlo štátu, dedičia sa medzi sebou dohodli alebo uzavreli s veriteľmi dohodu o prenechaní predlženého dedičstva na úhradu dlhov.

– osvedčenie o dedič

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.