09.11.2017, 00:00

Dlhy sa dedia s majetkom zosnulého

Hypotéky, nesplatené pôžičky či faktúry. To všetko sa stáva v prípade smrti dlžníka súčasťou dedičstva. Kedy sa oplatí dediť a kedy nie, vysvetľujú experti z praxe.

Dlhy sa dedia s majetkom zosnulého
Zdroj: Dreamstime

Odpovedá notár Peter Danczi


1. Otec má viac úverov
Ako by mal postupovať syn, keď vie, že otec má viacero úverov a je podozrenie, že jeho dlhy sú vyššie ako hodnota domu? Dom by mohol zdediť ako jediný dedič. Je lepšie dedičstvo odmietnuť?
V rámci dedičského konania sa veľmi často začnú prihlasovať veritelia, ešte kým je spis na súde. Notár obvykle dostane spis až mesiac alebo dva po smrti poručiteľa a už tam vidí niektorých prihlásených veriteľov. Následne si zisťuje v rámci predbežného zisťovania od osoby, ktorá sa postarala o pohreb, aj majetok a dlhy poručiteľa. Až keď má toto všetko pozbierané, predvolá dedičov a poučuje ich o ich dedičskom práve a o možnosti dedičstvo odmietnuť. V tomto okamihu si dedič môže vypýtať mesačnú lehotu na rozmyslenie a zvážiť, ako bude ďalej postupovať. Ak dedičstvo nadobudne, bude musieť uhradiť aj dlhy. Ak dedičstvo odmietne, tak dlhy uhradiť nebude musieť, ale nezíska ani nič z majetku, keďže sa dedičstvo nedá odmietnuť sčasti alebo s podmienkou. Ak je však dedičstvo predlžené (hodnota majetku je nižšia ako hodnota dlhov), notár nariadi jeho likvidáciu, majetok rozpredá a následne výťažok rozdelí medzi veriteľov.

2. Záložné práva na dom
Pre otcove dlhy na rodinnom dome máme záložné práva od niekoľkých exekútorov. Otec a mama sú rozvedení, pričom dom majú vo vlastníctve spolu v pomere 1/1. Čo by bolo najvhodnejším riešením, aby sme dlh nezdedili a aby dom ostal naším, matky a sestier, majetkom? Ak by otec zmluvou daroval dom mne, ťarchy by ostali na majetku? Ak vyplatíme otcove dlhy, iba s jeho súhlasom je možné odstrániť jeho meno z listu vlastníctva?
Ak má niekto dlhy vymáhané exekútormi, takému dlžníkovi exekútor zakazuje nakladať s majetkom, nemôže ho na vás prepísať. Môžete sa dohodnúť s otcom, že vyplatíte dlhy a následne dom kúpite, avšak, samozrejme, s tým musí otec súhlasiť. Ak neuplynuli tri roky od právoplatnosti rozsudku o rozvode, dom stále patrí obom bývalým manželom a musí s prepisom súhlasiť aj druhý spoluvlastník – jeho bývalá manželka. Ak už tri roky uplynuli, tak má otec podiel 1/2 k celku na dome, vtedy súhlas bývalej manželky nepotrebujete.

3. Osobný bankrot
Mama ručila sestre pri pôžičke a založila do zábezpeky rodinný dom. Keďže sestra prestala platiť, bola na dom uvalená exekúcia z banky. Banka ho ponúkla do dražby a nik nemal záujem. Medzičasom však sestra vyhlásila osobný bankrot. Ak jej budú časom odpustené dlhy, má mama nárok na vrátenie domu od banky?
Závisí to od toho, či bude pohľadávka banky uspokojená. Záložné právo na dom totiž zanikne zánikom záväzku, to znamená po tom, čo bude dlh voči banke splatený.

4. Hypotéka a exekúcie
Budeme dediť okrem majetku aj dlhy z hypotéky a niekoľko exekúcií. Niektoré exekúcie už boli úplne splatené a niektoré boli splácané priebežne. Ako však viem ako dedič exekútorovi preukázať, čo a koľko bolo splatené, keď o tom nemám po zosnulom žiadne doklady?
Ideálne by bolo vedieť, prípadne preukázať, že tie-ktoré platby išli exekútorovi na úhradu exekúcie. Môže sa totiž stať, že niektoré išli pod zlým variabilným symbolom alebo ich nebolo z iného dôvodu možné spárovať s exekúciou voči povinnému. Ak však prišli správne, tak si myslím, že sa môžete spoľahnúť na to, že sú u exekútora zaúčtované.

5. Spor s poisťovňou
Zosnulý viedol od roku 2011 spor s poisťovňou o náhradu za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, ktorý dosiaľ nebol súdom rozhodnutý. Ako bude súd postupovať? Ak by konanie ukončil, ako by rozhodol o všetkých trovách konania, keďže v danom spore obe strany sporu mali advokátov a bolo tak niekoľko znaleckých posudkov?
Vhodné je, aby ste oslovili advokáta, ktorý pozná celý spis a bude sa k tomu vedieť kvalifikovanejšie vyjadriť. Ak však ide o klasické bolestné alebo náhradu sa sťaženie spoločenského uplatnenia, tak toto právo nie je možné predediť po poručiteľovi a zaniká smrťou, aj keby bolo priznané súdom. Nezanikne však nárok na náhradu trov konania.

6. Zapletený so šmejdmi
Príbuzní zdedili nehnuteľnosť po inom príbuznom, ktorý sa zaplietol so „šmejdmi“. Na dedičskom konaní sa to nespomínalo, ale teraz majú strach, či daná nehnuteľnosť nie je zaťažená nejakými netušenými či neodhalenými dlhmi zo strany „šmejdov“. Nehrozí tu aj riziko, že by sa tieto takzvané spiace dlhy nabaľovali?
Dedičia zodpovedajú za dlhy, ktoré poručiteľ mal, a to do výšky hodnoty zdedeného majetku. Ak by si od nich niekto nárokoval následne úhradu takýchto dlhov, budú mať možnosť posúdiť, či je takýto nárok oprávnený alebo nie je. Ak by odmietli zaplatiť, tak by nastúpilo súdne konanie, kde by na konci súd rozhodol, či veritelia – napríklad vami spomínaní „šmejdi“ – majú nárok na úhradu dlhov. Ak by bol nejaký dlh zabezpečený zriadením záložného práva, to by ste videli následne už pri dedení, keďže to záložné právo je obvykle niekde evidované – na katastri, v notárskom registri záložných práv a podobne.

7. Stratené peniaze
Súrodenci – starší ľudia – sa dohodli, že uložia na jeden účet peniaze, ktoré mali slúžiť v budúcnosti na vysporiadanie rôznych dedičských (notárskych a iných) výdavkov. Urobiť tak mali dve najstaršie sestry – babky. Ostatní súrodenci ich tým poverili. Babky si už nepamätajú, kam dali peniaze.
Je možné zistiť, kde ich uložili? Obidve mali mať samostatne podpisové právo a možnosť vyberať a vkladať peniaz

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.