14.11.2017, 00:00

Od januára budú odvody opäť vyššie

Odvodom Sociálnej poisťovni sa môže podnikateľ vyhnúť. Či je to však vhodné, si treba dobre premyslieť, lebo si tým zníži dôchodok. O tom, ako a kedy sa platia sociálne a zdravotné odvody v eseročke a pri ďalších formách podnikania, informujú experti.

stres, dane, byrokracia, kancelária
Zdroj: Dreamstime

1.
Prechod na firmu

Zo živnosti chcem prejsť na podnikanie formou eseročky. Čo musím urobiť, aby som platil nízke odvody, prípadne ich neplatil vôbec?

V eseročke sa môžete stať majiteľom-spoločníkom, konateľom bez príjmu a konateľom s príjmom. Ako majiteľ-spoločník sociálne poistenie neplatíte. Zdravotné poistenie platíte z dividend, ktoré sa odvádza zo ziskov za roky 2011 až 2016. Za roky 2011 a 2012 je sadzba 10 percent (päť percent zdravotne ťažko postihnuté osoby) z vyplatenej dividendy, avšak maximálne zo sumy 52 980 eur. Za roky 2013 a 2016 je sadzba 14 percent z vyplatenej dividendy, avšak maximálne zo sumy 52 980 eur. Ak si zvolíte pozíciu konateľa bez príjmu, tak sociálne poistenie tiež neplatíte a zdravotné platíte mesačne 61,81 eura, teda 741,72 eura ročne. Ak ste konateľom, ktorý má príjem, musíte platiť sociálne aj zdravotné odvody. V tomto prípade si vyplácate mzdu v zmysle Zákonníka práce alebo odmenu podľa Obchodného zákonníka. Výška odvodov závisí od mzdy, prípadne odmeny.

2.
Výška poistného

Aké pravidlá platia pre samostatne zárobkovo činné osoby v platení sociálneho poistenia? Hlavne by ma zaujímalo, aké vysoké je na tento a budúci rok.

Povinné poistenie vzniklo od 1. júla 2017 fyzickým osobám, ktoré za rok 2016 dosiahli príjem z podnikania vyšší ako 5 298 eur, čiže minimálne 5 298,01 eura a viac. Od júla platia v prípade, že za rok 2016 nemajú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. Ak je SZČO povinne poistená k 30. júnu 2017 a za rok 2016 dosiahla príjem z podnikania vyšší ako 5 298 eur, povinné poistenie jej trvá naďalej. Poistenie zaniklo živnostníkovi 30. júna 2017 vtedy, ak mal za vlaňajšok príjem 5 298 eur alebo menej. V prípade, že mal za rok 2016 predĺženú lehotu na podanie priznania, povinné poistenie zaniklo až 30. septembra 2017.

Podľa informácie, ktorú zverejnil Štatistický úrad, priemerná mzda za rok 2016 bola 912 eur. To znamená, že samostatne zárobkovo činná osoba bude v roku 2018 platiť odvody z vymeriavacieho základu najmenej 456 eur. Minimálne odvody do Sociálnej a zdravotných poisťovní tak budú 215 eur. To je o 6,84 eura viac než v tomto roku.

3.
Po novom od 1. januára

Od akého termínu sa platia zmenené minimálne odvody?

Platia sa vždy od 1. januára. Lebo ich výška sa odvíja od vymeriavacieho základu ovplyvneného priemernou mzdou spred dvoch rokov. Takže všetci živnostníci, ktorí sú v pásme minimálneho vymeriavacieho základu, platia zvýšené minimálne odvody do zdravotnej aj Sociálnej poisťovne už od začiatku roka. Platia ich až do júla toho istého roku. Ale v júli im Sociálna poisťovňa oznámi na základe daňového priznania (na budúci rok na základe priznania za rok 2017) novú výšku odvodov. Čiže od júla 2018 sa im odvody môžu zvýšiť, no nemusia.

4.
Minimálny základ

Z čoho sa vypočíta minimálny vymeriavací základ 441,50 eura, ktorý platí na rok 2017, a koľko živnostníkov platí na Slovensku minimálne sociálne odvody?

Za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 je určený pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu a dobrovoľne poistenú osobu minimálny vymeriavací základ 441,50 eura, čo je 50 percent priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2015. Len na doplnenie, v budúcom roku sa minimálny základ vypočíta z priemernej mzdy v roku 2016. K 31. decembru 2016 bolo na Slovensku takmer 211-tisíc sociálne poistených živnostníkov. Z nich viac ako 135-tisíc platilo minimálne odvody.

5.
Určenie poistného

Prečo až 135-tisíc živnostníkov platí len minimálne odvody? Môžu sa sami rozhodnúť, koľko budú platiť, alebo im to určujú predpisy?

Živnostníci sa nemôžu len tak rozhodnúť, že budú platiť iba minimálne odvody. Musia postupovať podľa zákona. Výška poistného závisí od ich príjmov za predchádzajúci kalendárny rok. Sociálna poisťovňa sa pri stanovení poistného tiež riadi zákonmi. Živnostníkom vypočíta a oznámi výšku poistného podľa toho, aké príjmy dosiahli v predchádzajúcom roku pri podnikaní. Poisťovňa vychádza z údajov uvedených v daňových priznaniach. Ak živnostníci mali nízke príjmy a dosiahnu minimálny vymeriavací základ na platenie poistného, tak platia minimálne poistné. Ak mali vyšší základ, aj poistné bude vyššie.

6.
Platby od štátu

Za koho a kedy platí štát odvody na starobné a invalidné poistenie, ako aj poistné do rezervného fondu solidarity?

Štát platí za fyzickú osobu s trvalým pobytom na Slovensku, ktorá sa stará o dieťa do šiestich rokov, za osobu, ktorá sa stará o dlhodobo choré dieťa po dovŕšení šiestich rokov, ale najdlhšie do 18 rokov jeho veku. Ďalej za osobu, ktorej sa poskytuje príspevok na opatrovanie, za osobného asistenta človeka s ťažkým zdravotným postihnutím, za vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy a za zamestnanca povinne poisteného v nezamestnanosti s pravidelným i nepravidelných príjmom a SZČO v období, v ktorom sa im poskytuje materské.

7.
Mýty o odvodoch

Často sa hovorí, že vždy od júla sociálne odvody živnostníkov narastú. Je to pravda?

Každoročné zvyšovanie odvodov do Sociálnej poisťovne od 1. júla je tak trochu mýtus. Pretože zvyšovanie odvodov do Sociálnej poisťovne od tohto dátumu sa týka iba platiteľov, ktorí za pred

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.