15.11.2017, 00:00

Urgenty zdraželi. No prišli aj zmeny

Forma pomoci, ktorú dostanete v slovenskom zdravotníctve pri úraze, ale aj menšej nevoľnosti, sa mení. Pohotovosti aj urgentné príjmy prechádzajú zmenami, rovnako aj poplatky za starostlivosť. Čo čaká pacientov?

Zdravotníctvo, lekár, chirurg, operácia. Snímka: ISIFA
Zdroj: ISIFA

Ambulantná pohotovosť
– zatiaľ funguje v nezmenenom režime. To znamená od 16:00 – 07:00 h.


– poplatok pacienta je zatiaľ stále 1,99 eur.


– nový poplatok, ktorý bude zvýšený z 1,99 eur na rovné 2 eurá začne platiť, keď sa určia noví organizátori ambulantnej pohotovostnej služby


– po novom budú pohotovosti fungovať v pracovných dňoch 16.00 h – 22.00 h. a v dňoch pracovného pokoja 7.00 h – 22.00 h.


– zo zákona je prevádzka ambulantnej pohotovosti stanovená do 22. hod., stanovený čas nemožno meniť

Kedy sa pravidlá ambulantných pohotovostí zmenia?
– podľa nových pravidiel začnú ambulantné pohotovosti fungovať postupne. Ministerstvo zdravotníctva bude vyberať nových organizátorov ambulantných pohotovostí pre každý okres samostatne. Prvé výberové konanie na nových organizátorov ministerstvo vyhlási do konca februára 2018.


– celý proces bude postupný a ukončí sa do konca júna roka 2018.

Urgentný príjem
– od prvého novembra 2017 platí, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na urgentnom príjme v nemocnici je poplatok 10 eur.


– zároveň od novembra platí pacientský poplatok 2 eurá v prípade, ak človek navštívi urgentný príjem v nemocnici v čase medzi 16. a 22. hodinou v pracovných dňoch a v čase medzi 7. a 22. hodinou v dňoch pracovného pokoja v okrese, v územnom obvode ktorého sa neposkytuje ambulantná pohotovosť.


– poplatok 2 eurá poistenec zaplatí aj v prípade, ak bol na urgentný príjem v nemocnici odoslaný bezprostredne po poskytnutí ambulantnej pohotovostnej služby

Kto je bez poplatku
Ako poistenec nemusíte platiť poplatok, ak vám bola poskytnutá zdravotná starostlivosť:
v rámci ambulantnej pohotovosti v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku. Pozor ale! Oslobodenie od poplatku neplatí, ak vám úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, drog alebo lieku užitého iným spôsobom, ako vám odporučil lekár.
v rámci urgentného príjmu v nemocnici v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku. Rovnako ako v predošlom prípade to neplatí pri úraze v dôsledku alkoholu, drog a zle podaných liekov.
v rámci urgentného príjmu v nemocnici, ak poskytovanie zdravotnej starostlivosti trvalo viac ako dve hodiny.
v rámci ambulantnej pohotovosti a následne ste boli ako poistenec prijatý do nemocnice
v rámci urgentného príjmu v nemocnici a následne ste boli ako poistenec prijatý do nemocnice
v rámci ambulantnej pohotovosti alebo urgentného príjmu, ak je poistenec maloletým dieťaťom a o poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Správne zvoľte, akú pomoc vyhľadať:

Ambulantná pohotovostná služba slúži najmä pre prípady náhlej zmeny zdravotného stavu, ktorá však bezprostredne neohrozuje život. Teda pre prípady, kedy by pacient za normálnych okolností využil služby všeobecného lekára.


Pozor! Ambulantná pohotovostná služba nie je pre ťažké stavy ako napríklad infarkty alebo vážne zranenia, o takýchto pacientov je bezodkladne postarané na urgentných príjmoch v nemocniciach, v prípade potreby sa volá priamo záchranka.


Ústavná pohotovostná služba známa aj ako urgentný príjem je zdravotná starostlivosť zabezpečujúca nepretržitú dostupnosť ústavnej starostlivosti v nemocnici.

I. Prečo sa pravidlá menia
„Pri novele zákona sa vychádzalo z analýzy fungovania pohotovostí a urgentných príjmov. Cieľom bolo pripraviť taký návrh, ktorý reflektuje reálne potreby a vyťaženosť a prinesie kvalitu a efektívnosť s prihliadnutím na dostupnosť,"

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.