27.09.2005, 00:00

Počet akcií na burze výrazne klesá

Počet akcií na bratislavskej burze cenných papierov postupne klesá. Okrem toho, že akcionári mnohých spoločností sami sťahujú akcie z verejného trhu s cennými papiermi, emisie vyraďuje z trhu aj samotná burza -- pre nesplnenie zákonnej informačnej povinnosti.

Počet akcií na bratislavskej burze cenných papierov postupne klesá. Okrem toho, že akcionári mnohých spoločností sami sťahujú akcie z verejného trhu s cennými papiermi, emisie vyraďuje z trhu aj samotná burza -- pre nesplnenie zákonnej informačnej povinnosti. Sedemnásť emisií cenných papierov tento týždeň vylúči a so sedemdesiatimi pozastaví obchodovanie.
Podniky burzu neinformujú
Burza cenných papierov v Bratislave (BCPB) vylúčila z obchodovania na regulovanom voľnom trhu sedemnásť emisií, ktorých emitenti si nesplnili ročnú informačnú povinnosť za rok 2004. "Náhradná trojmesačná lehota na splnenie informačnej povinnosti uplynula v sobotu," vysvetľuje zástupkyňa generálnej riaditeľky BCPB Barbora Lazárová. Emitenti vyradených akcií budú musieť na cenné papiere vyhlásiť povinnú ponuku kvôli ukončeniu obchodovania na burze. Predstavenstvo burzy bude tento týždeň rozhodovať o pozastavení obchodovania na regulovanom voľnom trhu s akciami pre nesplnenie polročnej informačnej povinnosti za prvý polrok 2005. "Predstavenstvo prerokuje návrh na pozastavenie obchodovania s približne 70 emisiami," uvádza Lazárová. Potrebné doklady môžu emitenti pozastavených cenných papierov burze dodatočne doručiť do troch mesiacov.
Akcionári aj sami sťahujú akcie z burzy
"Pokiaľ spoločnosť nemá v úmysle aktívne pôsobiť na kapitálovom trhu s cieľom získavať zdroje na financovanie svojho rozvoja vydaním ďalšej emisie akcií alebo dlhopisov, nemá pre ňu význam zostávať na trhu a plniť pomerne široký okruh zákonných informačných povinností," myslí si Lazárová. Prečo niektoré spoločnosti nemajú záujem získavať zdroje na kapitálovom trhu? "Buď sú sebestačné a nepotrebujú vonkajšie zdroje na ďalší rozvoj alebo čerpanie úveru, pri súčasnom nadbytku likvidity v bankách na Slovensku je pre nich jednoduchšie, rýchlejšie a lacnejšie ako vydanie emisie cenných papierov," domnieva sa zástupkyňa riaditeľky burzy. V tomto roku burza ukončila obchodovanie s 32 emisiami akcií, ktorých akcionári rozhodli na valnom zhromaždení o ukončení obchodovania na burze. Od začiatku roka, naopak, prijala na obchodovanie akcie len dvoch emitentov. Na BCPB sa v súčasnosti obchoduje s akciami 250 emitentov. V medziročnom porovnaní počet akcií na burze výrazne klesol.
Čo by mohlo pomôcť?
Záujem spoločností o kapitálový trh by mal zvýšiť rýchlejší a lacnejší proces vydávania cenných papierov. Od augusta sa štandardizoval proces schvaľovania prospektu cenného papiera a bola skrátená aj lehota Úradu pre finančný trh na rozhodnutie o jeho schválení zo 60 na 10 dní. Od polovice septembra sú nižšie aj poplatky úradu za schválenie prospektu. "Veríme, že po privatizácii Centrálneho depozitára cenných papierov SR sa znížia aj poplatky za služby depozitára. Financovanie cez kapitálový trh by sa tak mohlo stať reálnou alternatívou bankovým úverom," dodáva Lazárová. Významne by rozvoj kapitálového trhu mohla podľa nej podporiť vláda privatizáciou štátnych spoločností prostredníctvom burzy. "Vláda už deklarovala záujem predať cez burzu určitý podiel v energetických distribučných spoločnostiach, v súčasnosti sa hovorí o privatizácii asi 15 percent šiestich teplárenských spoločností, čo je, aj v súvislosti s dôchodkovou reformou, mimoriadne žiaduce," uzatvára Lazárová.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.