11.01.2007, 00:00

Fíni sú málovravní, ale priateľskí

FÍNSKO. Čo sa povie, berie sa vážne podľa starého porekadla - "Koňa chytáš za uzdu, muža za slovo!"

Fínsko je pre zahraničného návštevníka pomerne nekomplikovaná krajina. Mravy a zvyklosti tam majú - s výnimkou neveľkého počtu národných odchýlok - európsky strih a Fíni k nim zaujímajú pomerne liberálny postoj. Nebezpečenstvo, že hosť zo strednej Európy omylom poruší normy spoločenského správania alebo dobré mravy, a seba, prípadne svojho fínskeho obchodného partnera privedie do trápnej situácie, je nízke. Prehrešky krajanov voči etikete si Fíni nevšímajú, na odlišné správanie sa cudzincov reagujú s pochopením, alebo s ľahkým obveselením. Kódex etikety a správania je veľkorysý.
Jazykové vedomosti Fínov sú vynikajúce. Popri druhom oficiálnom jazyku švédčine takmer všetci ovládajú angličtinu a často ešte aj nemčinu.

V lete biznis drieme
V krajine, ktorej jedna tretina siaha ďaleko za polárny kruh, sú teplotné rozdiely a zmeny svetelných pomerov priam dramatické, takže ovplyvňujú aj obchodnú kultúru. Mali by ste vedieť, že aj keď Fíni leto zažívajú len krátko, je pre nich mimoriadne dôležité. Od svätojánskej noci, ktorá sa vo Fínsku búrlivo oslavuje, by ste si s fínskym obchodným partnerom nemali dohovárať žiadne dôležité stretnutia. Mnohí Fíni sa totiž presúvajú na svoje chaty a tí, ktorí zostávajú v mestách, trávia čas vonku - v parkoch, na terasách reštaurácií a kaviarní, pri vode a užívajú si radosť zo života.
V júli vo fínskych firmách, inštitúciách a úradoch nenájdete prakticky nikoho, kto by mohol rozhodnúť. Hospodársky život funguje na nižšie obrátky, ba dokonca nevychádza ani vedúci hospodársky týždenník Talouselämä. Od polovice augusta sa potom hospodársky život opäť dostane do pôvodných koľají.

Silná národná identita
Jazykom a kultúrou sa Fínsko podstatne odlišuje od ostatných škandinávskych krajín. Fíni majú silne vyvinutý zmysel pre národnú identitu. Je zakotvený v dejinách, najmä vo vojnách, považovaných za spravodlivé, vo významných športových úspechoch a novšie aj v špičkových technologických výkonoch krajiny. Hoci sami nie sú dosť dobre informovaní o dejinách iných krajín, popudzuje ich, ak hosť nepozná rozhodujúce momenty fínskej histórie. Fínske dejiny ovplyvňovala švédska a ruská nadvláda, ale národné osobitosti krajiny nedokázali potlačiť.
Kopec dobrých bodov nazbierate, ak preukážete, že poznáte ich známych športovcov. Hoci Fíni často vyslovujú na adresu svojej krajiny kritické slová, z úst obchodného partnera ich nepočujú radi.

Dôležité mlčanie
Vo Fínsku, tak ako aj v hraničiacich škandinávskych krajinách, komunikácia prebieha pokojne a zdržanlivo. Veľká vážnosť, ktorú Fíni prisudzujú hovorenému slovu, sa často prejavuje v málovravnosti a vyhýbaní sa bezvýznamnému trkotaniu. Dokážu lepšie načúvať než hovoriť, a skákať druhému do reči považujú za nezdvorilé.
Neznepokoja sa, ani keď sa prúd reči zastaví - aj mlčanie považujú za istý druh komunikácie. Čínske príslovie "To, čo hovoríš, by malo byť lepšie, ako mlčanie. Ak nie je, tak mlč!", by mohlo rovnako dobre pochádzať aj z Fínska. Zaužívaná predstava, že Fíni sú málovravný a mlčanlivý národ, však nemusí bezpodmienečne vystihovať skutočnosť, najmä ak ide o mladú generáciu.
No pri hlbšej skúsenosti s komunikáciou vo Fínsku zistíte, že tak, ako ich predkovia, aj väčšina mladých ľudí má k slovám a k ústnemu prejavu osobitný vzťah: všetko, čo človek povie, berú vážne. Tak, ako to vyplýva aj zo starého fínskeho porekadla, ktoré hovorí, že "koňa chytáš za uzdu, muža za slovo". Preto Fíni svoje slová zvyčajne starostlivo vážia a predpokladajú, že druhí robia takisto. Ústne dohody a dohovory vidia zväčša ako záväzné pre obidve strany, bez ohľadu na to, v akej situácii k nim došlo.

Priateľstvo aj bez slov
Aby ste boli vo Fínsku zdvorilí, netreba veľa rozprávať. Fínsky jazyk totiž takmer nepozná zdvorilostné formulky a floskuly, aké nachádzame v iných jazykoch. Ide napríklad o pozdravenia, oslovenia alebo nezáväznú konverzáciu - small talk. Aj fínske slovo "prosím" sa používa len veľmi zriedka. Preto otázky a želania Fínov znejú aj v cudzích jazykoch niekedy veľmi priamo, dokonca nezdvorilo, hoci vôbec nie sú tak mienené. Nie že by neboli priateľskí, ale Fíni, navyknutí na svoj málovravný spôsob komunikácie, mienia, že priateľskosť sa dá preukazovať aj inak ako množstvom slov.
Dôležité je tiež vedieť, že zatiaľ čo výraz "prosím" Fíni používajú málo, slovo "ďakujem" sa vyskytuje oveľa častejšie. Aj od zahraničného obchodného partnera sa očakáva, že ho bude hojne používať a za prijatie, spoločný obed, večeru, návštevu firmy či iného podujatia, alebo láskavosť, sa viackrát poďakuje.
Mnohí Fíni nie dosť dobre chápu, že rovnaké slová môžu mať v odlišných súvislostiach, v akých boli vyslovené, rôzny význam. Ako zahraničný hosť by ste mali mať na pamäti, že pri ľahkomyseľne vyslovených zdvorilostiach, ako napríklad "musíme sa niekedy ísť spolu najesť", vás môžu vziať za slovo.

Fíni "skrytí" v lese

Lesy pokrývajú celkovo 65 percent plochy. Traduje sa zábavné tvrdenie, že "Fínsko je veľký les, v ktorom sa skrýva 5 miliónov Fínov". Aspoň tak to vyzerá z lietadla. Fínsky názov krajiny "Suomi" doslova znamená "krajina jazier a močiarov", ale známejším sa stalo pomenovanie "krajina tisícich jazier" - je ich takmer 180-tisíc. Zrejme aj preto Fíni veľmi citlivo reagujú, ak si niekto neváži prírodu. Vysoko si ju cenia a vedome ochraňujú životné prostredie, ktoré je jedno z najčistejších na svete.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.