Prvý preddavok na daň
Z daňového priznania za rok 2005 pre mňa vyplýva povinnosť kvartálnych preddavkov na daň. Za predchádzajúci rok som tuto povinnosť nemal. Môj prvý preddavok ma byť zaplatený do 30. marca 2006 spolu z daňou za rok 2005. Alebo môj prvý preddavok mám zaplatiť v termíne 30. jún 2006?
-- Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP) definuje okrem iného dve obdobia: zdaňovacie obdobie a preddavkové obdobie. Zdaňovacím obdobím je obvykle kalendárny rok (§ 2 písm. l) ZDP). Daňové priznanie sa podáva a daň z príjmov sa platí za zdaňovacie obdobie (§ 32 ods. 1 ZDP). Na účely platenia preddavkov definuje zákon preddavkové obdobie (§ 34 ods. 1 ZDP). Je to obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období. Pre platenie preddavkov je rozhodujúca hodnota, ktorá sa nazýva posledná známa daňová povinnosť. Tá je známa v deň nasledujúci po lehote na podanie daňového priznania, teda 1. 4. roku nasledujúceho po zdaňovacom období. To je aj prvý deň preddavkového obdobia. V konkrétnom prípade daňovník neplatil preddavky v preddavkovom období od 1. 4. 2005 do 31. 3. 2006, pretože táto povinnosť mu nevyplynula z výšky poslednej známej daňovej povinnosti za rok 2004. Daňové priznanie za rok 2005 podá do 31. 3. 2006, teda 1. 4. 2006 bude známa jeho posledná známa daňová povinnosť. Ak posledná známa daňová povinnosť presiahne 20 000 Sk a nepresiahne 500 000 Sk, bude platiť štvrťročné preddavky, ktoré sú splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka. Prvý preddavok zaplatí za 2. štvrťrok 2006 do 30. 6. 2006. Posledný preddavok v preddavkovom období zaplatí za 1. štvrťrok 2007 v lehote do 31. 3. 2007. Ak posledná známa daňová povinnosť presiahne 500 000 Sk, bude platiť mesačné preddavky, prvý preddavok zaplatí do konca apríla 2006, posledný do konca marca 2007. Posledná známa daňová povinnosť pod názvom Daň na účely platenia preddavkov sa uvádza na riadku 101 daňového priznania typu B. Vypočítava sa podľa ustanovenia § 34 ods. 5 ZDP.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.