16.01.2018, 00:01

Ako si môžu seniori odlahčiť svoju peňaženku?

Dôchodky sa pomaly zvyšujú, ale je ešte veľa seniorov, ktorí nimi ledva pokrývajú náklady na život. Prinášame niekoľko tipov, kde a ako môžu využívať rôzne zľavy.

Ako si môžu seniori odlahčiť svoju peňaženku?

1. V Košiciach dôchodcom poskytujú zľavy na obedy. Výška príspevku na jeden obed v závislosti od priznaného dôchodku je 0,83 eura pri dôchodku do 300 eur a 0,66 eura pri dôchodku od 300,01 do 400,00 eur.

Košice ako jedno z mála miest vytvorilo podmienky na samostatné bývanie seniorov. Seniorom mesto prenajíma 682 malometrážnych bytov, ktoré sú majetkom mesta. Ide o jednoizbové a dvojizbové byty, lokalizované v mestskej časti Juh v blízkosti centra. Byty sú prideľované seniorom podľa schválených pravidiel - občan starší ako 55 rokov má v meste trvalý pobyt minimálne päť rokov pred podaním žiadosti, je poberateľom starobného, invalidného alebo výsluhového dôchodku a nebol vlastníkom ani nájomcom bytu ktorý predal, prípadne oň prišiel vlastným zavinením. 

Dôchodcovia môžu využiť aj prepravnú službu, ktorú v Košiciach poskytuje Stredisko sociálnej pomoci, nezisková organizácia HOMO HOMINI, Slovenský zväz telesne postihnutých, Košická organizácia vozíčkarov a Gréckokatolícka charita. Seniori odkázaní na pomoc 24 hodín denne majú možnosť využívať služby v pobytových zariadeniach, predovšetkým v zariadení pre seniorov na Garbiarskej ulici.

Na bezplatnú prepravu MHD majú nárok občania nad 68 rokov s trvalým pobytom v SR na základe osobitnej bezkontaktnej čipovej karty. Nárok na zľavnené cestovné majú poberatelia invalidných dôchodkov, ktorí majú percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 percent, starobných dôchodkov, výsluhových dôchodkov po dosiahnutí veku 62 rokov, pokiaľ majú trvalý pobyt na území SR.

2. V Prešove majú seniori nárok na voľný lístok v prípade, ak majú trvalý pobyt v meste, sú držiteľmi preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím - musia však spĺňať podmienky a dokladovať ku žiadosti jednotlivé prílohy a to: rozhodnutie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo komplexný posudok. Ich príjem nesmie byť vyšší ako 300 eur na osobu. Ak tieto doklady doložia a dôchodok nie je vyšší ako 300 eur, môžu si uplatniť nárok na osobitnú zľavu MHD v 1. tarifnom pásme.

Takisto môžu využívať zľavy na stravovanie prostredníctvom sociálnej služby v jedálni za podmienky, že majú v meste trvalý pobyt a sú poberateľmi starobného, invalidného dôchodku. Musia však mať uhradenú daň z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad. Treba vyplniť žiadosť o poskytovanie tejto sociálnej služby s priložením aktuálneho rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku žiadateľa ako aj spoločne posudzovaných osôb a priložiť aj doklad o úhrade nákladov spojených s bývaním za posledné tri mesiace.
 
3. Všetci klienti siete Sorea využívajú okrem zvýhodnených pobytov v kúpeľoch a hoteloch a dotovaných dovoleniek aj : 
- 50 percentnú zľavu na vstup do expozície miniatúr v Liptovskom Jáne
- 30 percentnú zľavu na vstup do zábavného parku Tricklandia v Starom Smokovci
- cenovo zvýhodnené vstupy do expozícii Liptovskej galérie, Galérie Kolomana Sokola v Lipt. Mikulasi a Dómu Jána Halu vo Važci
- 50 percentnú zľavu na vstup do Stanišovskej jaskyne v Liptovskom Jáne ( platí pre hotely SOREA v tejto lokalite, klienti z ostatných lokalít majú 33 percentnú zľavu).

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.