17.01.2018, 00:16

Štát ďalej sprísňuje „prelievanie“ peňazí

Počet osôb, ktorí majú od januára povinnosť viesť dokumentáciu pri kontrolovaných transakciách, opäť vzrástol. Tejto zmene podliehajú všetky ekonomicky a personálne prepojené osoby.

Štát ďalej sprísňuje „prelievanie“ peňazí
Zdroj: Dreamstime

Transferové oceňovanie komplikuje podnikateľom život už tri roky a od januára ho štát opäť – pre doladenie s Bruselom – musí pritvrdiť. Znamená to, že obchody medzi prepojenými firmami či inými subjektmi a prelievanie ziskov medzi nimi – neraz s cieľom znížiť si daň – sú pod ešte väčšou kontrolou. Ďalší, najmä väčší, podnikatelia tak začnú viesť nevyhnutnú dokumentáciu. „Podnikateľ nielenže musí robiť transferovú dokumentáciu, ale musí ju stále aktualizovať. Nestačí ju raz napísať, dáta v nej musia byť aktuálne pre dané obdobie. Na výzvu ju musí do určitého dňa odovzdať, a ak tak nespraví, je pokuta,“ ilustruje situáciu audítor Michal Lažo.

Bič na daňové podvody
Od januára 2018 sa v transferovom oceňovaní rozširuje definícia závislých osôb. Kým po starom sa za závislé považovali právnické alebo fyzické osoby s právnym vzťahom medzi sebou, po novom sa zavádza pojem – takzvaný subjekt. Ako objasňuje poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska Jaroslava Lukačovičová, je to právne usporiadanie majetku a osôb, ktoré nemá právnu subjektivitu, môže teda ísť aj o iné právne usporiadanie. Také, ktoré vlastní alebo spravuje majetok. „Právne formy, ktoré skrývajú pojem subjekt, sú zaužívané hlavne v zahraničí,“ informuje ministerstvo financií. Sú to napríklad trusty, ktoré určujú ceny združeným podnikom, alebo partnershipy, kde aspoň dve osoby spoločne podnikajú a delia si zisk.


„Takéto usporiadania sa môžu vyskytovať aj na Slovensku, sú to napríklad združenia vytvorené pri konzorciách. Zámerom je vyhnúť sa takzvaným hybridným nesúladom, keď v jednej krajine sa tento subjekt považuje za daňovníka pre daň z príjmov, a v druhej nie,“ vysvetľuje tlačový odbor ministerstva financií.


Dokumentácia o transferovom oceňovaní má preukázať, že uplatnené ceny sa nelíšia od tých, ktoré by si firmy dohodli za porovnateľných okolností aj s inými firmami. Oblasť, ktorú najviac postihne zmena v definícii závislých osôb, je práve ekonomické a personálne prepojenie.


Po novom je oveľa viac prepracovaný aj pojem subjekt, ktorý tak pojíma väčší počet osôb považovaných za závislé. Môžu to byť blízke, ekonomicky, personálne alebo inak prepojené osoby či subjekty a osoby alebo subjekty, ktoré sú súčasťou určitého celku. Po novom transferové oceňovanie zahrnie aj spoločnosti založené pre jednorazový obchod či transakciu. Štát by tak ošetril problém s umelým znižovaním dane.

Povinnosť viesť dokumentáciu
Kľúčová ostáva kontrolovaná transakcia medzi závislými osobami. Spodný limit, ktorý oslobodzuje od transferového oceňovania, neexistuje. Podnikatelia si musia určiť, či je transakcia významná. A v prípade, že prekročí jeden milión eur, automaticky vzniká povinnosť vypracovať formalizované podklady. „Čo sa týka malých podnikateľov, u nich zmena v roku 2018 oproti roku 2017 nenastáva, pretože nespĺňajú veľkostné kritéria, podľa ktorých by vyhotovovali konsolidovanú účtovnú závierku,“ hovorí Tomáš Ráno, daňový poradca a audítor spoločnosti Solidita. Z úniovej smernice vyplýva hlavne potreba zadefinovať osoby, ktoré sú v rámci účtovníctva súčasťou konsolidovaného celku ako závislé osoby. „Ide o opatrenia na zamedzenie daňových únikov,“ informuje tlačový odbor rezortu financií.


Čo sa v zákone zmenilo a čo zostalo po starom

1. Ekonomické a personálne prepojenie
Po novom:
Novinky v tomto roku najviac zasiahnu osoby alebo subjekty v týchto vzťahoch:
- vzájomný vzťah medzi osobami alebo subjektmi, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby, jej blízkej osoby alebo subjektu.


- vzájomný vzťah medzi osobami alebo subjektmi, v ktorých má tá istá osoba, jej blízka osoba či subjekt priamy alebo nepriamy majetkový podiel.


- účasť osoby alebo subjektu na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo subjektu. Tu rozhoduje:


- priamy podiel, nepriamy podiel či nepriamy odvodený podiel na základnom imaní vo výške najmenej 25 percent.


- priamy podiel, nepriamy podiel či nepriamy odvodený podiel na hlasovacích právach minimálne 25 percent.


- podiel na zisku aspoň 25 percent.


Účasťou na vedení sa rozumie vzťah členov štatutárnych, dozorných alebo ďalších obdobných orgánov, prípadne subjektu k tejto právnickej osobe.

Po starom:
Doteraz podiel na zisku nebol znakom závislosti a hranica 25-percentného podielu sa skúmala iba pri základnom imaní a hlasovacích právach.

2. Závislé osoby

Po novom:
Závislá osoba sa def

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.