07.02.2018, 00:00

Daňové licencie sa tento rok pre firmy končia

Pre firmy platí zrušenie daňových licencií od tohto roku. Ich zavedením v posledných štyroch rokoch chcel štát docieliť, aby priveľké množstvo podnikov „nepadalo“ do straty a nevyhýbalo sa daniam.

kancelária, dokumenty
Zdroj: Dreamstime

Vďaka zavedeniu licencií vláda počítala s ročným príjmom do štátneho rozpočtu navyše okolo 73 miliónov eur. Minister financií Peter Kažimír obhajoval zavedenie minimálnej dane najmä tým, že prečistia trh od spiacich jednoosobových eseročiek. Podarilo sa. Dnes je už jasné, že licencie rozhýbali podnikateľské prostredie.

Firmy zanikali
Daňová licencia bola určená pre právnické osoby. Zaviedla sa s podmienkou, že ju neplatia firmy, ktoré sa v priebehu roka dostanú do likvidácie alebo do konkurzu. V období do jej zavedenia bolo možné nechať firmu „ležať“, majitelia sa jej nemuseli hneď zbavovať tak ako po zavedení licencie. Majitelia „ležiacich“ firiem si pritom plnili len základné povinnosti, napríklad viedli účtovníctvo, zostavili účtovnú závierku či podávali daňové priznanie, pričom daň z príjmov platili podľa dosiahnutého zisku. Po obnovení podnikania mal potom majiteľ firmu k dispozícii. Nemusel ju znovu zakladať alebo kupovať.

Ako potvrdzujú štatistické údaje portálu FinStat, počnúc rokom 2014 zaniklo veľa firiem, pričom boli vymazané z obchodného registra, a to aj v dôsledku zavedenia licencií. Niektorí majitelia firiem, ktoré práve nepodnikali, ich nechali zaniknúť, čo bolo pre nich výhodnejšie. Kým pred ich zavedením to bolo približne 4 800 firiem ročne, v roku 2014 už 8 461. Úbytok firiem pokračoval aj v roku 2015, keď z nich zaniklo ďalších 7 083. Vyplýva to z analýzy spoločnosti FinStat.

Zakladanie nových firiem sa stalo opäť výhodným. Tie už totiž licenciu za rok 2017 hradiť nemusia, keďže prvý rok sa minimálna daň pri novozaloženom podniku neplatí. Poslednýkrát ju budú ostatní podnikatelia platiť v roku 2018 za zdaňovacie obdobie roku 2017.

Možnosť odpočtu
Podnikateľ ani po zrušení povinnej licencie nepríde o možnosť jej odpočítania v nasledujúcich obdobiach. Za zdaňovacie obdobie kalendárny rok si minimálnu daň, ktorú odviedol v rokoch 2015 až 2017, bude môcť započítať v rokoch 2018 až 2020. Ak bol zdaňovacím obdobím hospodársky rok, minimálnu daň z rokov 2016 až 2018 si môže odpočítať v priebehu rokov 2019 až 2021. Pozor však, ak počas troch období nasledujúcich po tom, za ktoré licenciu zaplatil, nevykáže dostatočne vysokú daň, nárok na uplatnenie odpočtu celej licencie mu zaniká. Nárok na zápočet zaniká aj ku dňu vstupu firmy do konkurzu či likvidácie.

Kedy sa platí
Daňová licencia predstavuje minimálnu výšku dane z príjmov po odpočítaní úľav na dani a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí. Platí sa za obdobie, za ktoré: je daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní buď nižšia než výška daňovej licencie, alebo firma vykázala nulovú daňovú povinnosť, alebo mala daňovú stratu.

Ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty s ročným obratom neprevyšujúcim 500-tisíc eur, zaplatí 480 eur. Ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty s ročným obratom neprevyšujúcim 500-tisíc eur, zaplatí 960 eur. Ak dosiahol ročný obrat viac ako 500-tisíc eur bez ohľadu na to, či je alebo nie je platiteľom DPH, zaplatí 2 880 eur.

Ak firma zamestnáva 20 percent ľudí so zdravotným postihnutím, daňová licencia sa znižuje na polovicu. Za zdaňovacie obdobie kratšie ako dvanásť za sebou nasledujúcich mesiacov sa daňová licencia vypočíta ako súčin 1/12 daňovej licencie a počtu mesiacov.

Ak vznikne kladný rozdiel medzi licenciou a daňou vypočítanou v priznaní, teda bolo zaplatené viac, než bola skutočná daň, môže sa rozdiel započítať na daň pred uplatnením preddavkov. Daňová povinnosť môže byť nižšia najviac v troch bezprostredne za sebou nasledujúcich zdaňovacích obdobiach nasledujúcich po období, za ktoré bola licencia zaplatená, ale to len na tú časť dane, ktorá prevyšuje sumu licencie.

Čas sa blíži
Licencia sa platí v čase podanie priznania, v tomto roku do 31. marca 2018. Lehotu na podanie priznania je možné predĺžiť najviac o tri mesiace. Ak mal podnikateľ príjmy aj zo zahraničia, tak o šesť.

V prípade neaktívnej spoločnosti môže byť riešením vstup do likvidácie. Odo dňa vstupu do likvidácie spoločnosť prestáva platiť licenciu, preto je v prípade neaktívnych spoločností vhodné vstúpiť do likvidácie čo najskôr. Spoločnosť môže byť v likvidácii aj dlhší čas, takže ak by ste sa neskôr rozhodli v podnikaní pokračovať, môžete ešte likvidáciu zrušiť a pokračovať v podnikaní. Ak chcete s podnikaním definitívne skončiť, po ukončení likvidácie sa vykoná aj výmaz z Obchodného registra. Celý proces od vstupu do likvidácie po výmaz z Obchodného registra trvá minimálne 3 – 6 mesiacov.

Na čo by ste mali myslieť

1. Spoločnosť, ktorá zamestnáva v rozsahu najmenej 20 percent z celkového počtu pracovníkov osoby so zdravotným postihnutím, platí polovičnú daňovú licenciu.

2. Ak podnikateľ podniká menej ako rok, daňová licencia sa vyráta ako súčin 1/12 daňovej licencie a počtu mesiacov podnikania.

3. Daňová licencia je splatná 31. marca 2018. Ak si podnikateľ napríklad predĺži podanie daňového priznania o šesť mesiacov, platí licenciu v čase, keď podáva daňové prizn

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.