08.02.2018, 00:00

Kto musí započítať licenciu a kedy

Daňové licencie sa musia zaplatiť ešte pri daňovom priznaní za rok 2017. Aj keď ich platnosť sa v tomto roku končí. Pre firmy, ktoré vznikli vlani, to však neplatí. Platiť licenciu nemusia.

Kto musí započítať licenciu a kedy
Zdroj: Reuters

1. Vznikla vlani
Musí platiť?
Obchodná spoločnosť vznikla 25. júla 2017. Musí zaplatiť licenciu?
Pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie od 25. júla 2017 do 31. decembra 2017 v lehote do 31. marca 2018 licenciu neplatí.

2. Návrh na zrušenie
Bez likvidácie
Spoločnosť podala návrh na zrušenie bez likvidácie a potom svoj návrh stiahla. Ako má postupovať?
Spoločnosť má v tomto prípade povinnosť platiť daňovú licenciu rovnako ako v prípade, ak by súd zistil pred vydaním rozhodnutia o jej zrušení, že má obchodný majetok, a nariadil by likvidáciu spoločnosti. V oboch prípadoch by bola povinná podať riadne alebo dodatočné daňové priznanie za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré neplatila licenciu, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom bol podaný návrh na zrušenie bez likvidácie, do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k späťvzatiu návrhu, alebo v ktorom súd nariadil likvidáciu spoločnosti.

3. Prerušená živnosť
Nemajú príjmy
Obchodná spoločnosť prerušila živnosť na živnostenskom úrade na obdobie dvoch rokov. Nemá príjmy, má platiť?
Právnická osoba zaniká až výmazom z obchodného registra. Ak preruší živnosť napríklad na dva roky a nevykonáva žiadnu činnosť, nedosahuje príjmy, ale nie je vymazaná z obchodného registra, má povinnosť platiť daňovú licenciu.

4. Chránená dielňa
Oslobodenie od dane
Čo sa rozumie pod pojmom chránená dielňa alebo chránené pracovisko na účely oslobodenia od platenia daňovej licencie? Disponovali sme štatútom chránenej dielne k 1. januáru 2017, ale dňom 28. septembra 2017 bolo rozhodnutie o zriadení chránenej dielne zrušené.
Za chránenú dielňu sa považuje pracovisko, na ktorom právnická alebo fyzická osoba zriadi pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím, a pracovné miesto sa nevytvára v chránenej dielni. O priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska môže písomne požiadať právnická alebo fyzická osoba úrad, v ktorého územnom obvode zriadila pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím. Ak právnická osoba disponuje rozhodnutím príslušného úradu o postavení chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, daňovú licenciu neplatí. Rozhodnutie sa vydáva na dobu neurčitú.


Daňovník neplatí daňovú licenciu, ak prevádzkuje chránenú dielňu alebo chránené pracovisko. Zákon o dani z príjmov bližšie nešpecifikuje dĺžku obdobia prevádzkovania chránenej dielne alebo chráneného pracoviska na účely oslobodenia od platenia licencie, respektíve výpočet pomernej časti v prípade, že daňovník chránenú dielňu alebo chránené pracovisko prevádzkuje len časť zdaňovacieho obdobia. Preto povinnosti platenia nepodlieha ani ten, kto chránenú dielňu alebo chránené pracovisko prevádzkuje len časť zdaňovacieho obdobia. Na uplatnenie tohto ustanovenia nie je potrebné, aby sa chránená dielňa alebo chránené pracovisko prevádzkovali k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia.

5. Stiahnutie výpovede
Povinnosť zaručená
Spoločnosť podala návrh na zrušenie bez likvidácie a potom svoj návrh stiahla. Aké má povinnosti?
Spoločnosť má v tomto prípade povinnosť platiť daňovú licenciu rovnako ako v prípade, ak by súd zistil pred vydaním rozhodnutia o jej zrušení, že má obchodný majetok, a nariadil by likvidáciu spoločnosti. V oboch prípadoch by bola povinná podať riadne alebo dodatočné daňové priznanie za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré neplatila licenciu, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom bol podaný návrh na zrušenie bez likvidácie, do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k späťvzatiu návrhu alebo v ktorom súd nariadil likvidáciu spoločnosti.

6. Treba uhradiť
Tri obdobia
Spoločnosť, ktorej zdaňovacím obdobím je kalendárny rok k 31. 12. 2017 a je platiteľom DPH, dosiahla v roku 2017 obrat 320 000 eur. Má platiť daň 550 eur. Je spoločnosť povinná zaplatiť aj daňovú licenciu?
Výška daňovej licencie je v tomto prípade 960 eur. Spoločnosť musí zaplatiť daňovú licenciu 960 eur, pričom rozdiel medzi zaplatenou daňovou licenciou (960 eur) a jej skutočnou daňovou povinnosťou (550 eur) si môže započítať do daňovej povinnosti v troch nasledujúcich obdobiach, ak spoločnosť vykáže dostatočne vysokú daň.

7. Zápočet licencie
Kladný rozdiel
Ak sme zaplatili viac, ako bola daňová povinnosť, ako postupovať?
Ak vznikne kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní, teda bolo zaplatené viac, ako bola skutočná daňová povinnosť, môže sa rozdiel započítať na daňovú povinnosť pred uplatnením preddavkov na daň. Daňová povinnosť môže byť nižšia, najviac v troch bezprostredne za sebou nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová licencia zaplatená. Ale to len na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie.

8. Netreba platiť?
Ešte treba
Dozvedeli sme sa, že sa daňová licencia ako minimálna daň pr

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.