01.03.2018, 00:00

Ako vhodne uplatniť cestovné náhrady

Pre firmu či živnostníka sú náklady na pracovné cesty daňovým výdavkom za predpokladu, že sú správne vypočítané a zdokladované podľa zákona. Prijímateľ cestovných náhrad ich nemusí zdaniť ani z nich platiť odvody.

Ako vhodne uplatniť cestovné náhrady
Zdroj: Archív HN

1. Pracovná cesta
Čo živnostník, samostatne zárobkovo činná osoba alebo ich zamestnanec, môže považovať za pracovnú cestu?
Podľa zákona o cestovných náhradách ide de facto o čas strávený mimo pravidelného pracoviska, ktoré je dohodnuté v pracovnej či inej zmluve, napríklad sídlo firmy či prevádzka. Podstatným pre daňovú uznateľnosť je teda fyzický a zdokladovaný pobyt niekde mimo a, samozrejme, aj súvislosť s dosahovaním, zabezpečením či udržaním príjmov firmy či podnikateľa. Štandardne ide o cesty za klientmi, vzdelávaním, nákupom či dodávateľmi. Jednou z podmienok pre daňový výdavok je zdokladovanie a obhajoba.

2. Uplatnené výdavky
Z čoho preplatené cestovné náhrady pozostávajú?
V cestovných náhradách sa preplácajú výdavky, ktoré bezprostredne súvisia s pracovnou cestou, najčastejšie sú to:
– cestovné verejným dopravným prostriedkom (dokladom je cestovný lístok z vlaku, autobusu, letenka a podobne) alebo
– cestovanie vlastným autom (v tomto prípade pozostáva náhrada nielen zo spotreby pohonných látok, ale aj z paušálnej náhrady za každý kilometer jazdy – pre osobné automobily ide 0,183 eura na kilometer),
– ubytovanie v hoteli, na priváte a trebárs aj Airbnb, ktoré treba tiež zdokladovať,
– paušálne stravné – na pracovnej ceste nie je potrebné odkladať bločky za nákup jedla ani riešiť poukážky. Zamestnanec, spoločník, SZČO dostane za každý pracovný deň sumu podľa paušálov stravného, ktoré sú ustanovené v závislosti od trvania pracovnej cesty (týka sa Slovenska) a krajiny mimo Slovenska,
– poistenie – napríklad cestovné poistenie,
– iné výdavky súvisiace s pracovnou cestou – diaľničná nálepka, miestne parkovné a rôzne poplatky
– vreckové môže firma poskytnúť iba pri zahraničnej pracovnej ceste, maximálne do výšky 40 percent stravného. Ako jediná zložka cestovných náhrad na strane zamestnanca sa zdaňuje aj „zodvodňuje“. Podnikateľ a SZČO si vreckové do daňových výdavkov nemôže zahrnúť.

3. Stravné na Slovensku
Aké sadzby stravného si možno uplatniť pri služobných cestách v rámci Slovenska v roku 2017?
Stravné pri pracovných cestách závisí od dĺžky ich trvania:
4,50 eura je pri 5 až 12 hodín trvajúcej ceste,
6,70 eura sa uplatní nad 12 hodín až do 18 hodín,
10,30 eura nad 18 hodín, teda celý deň trvajúca pracovná cesta.
Tieto sadzby stravného zostávajú v platnosti aj v roku 2018.

4. Kto si môže uplatniť cestovné
Ktoré osoby si môžu uplatniť cestovné náhrady?


Zamestnanec
Zamestnancovi je firma cestovné náhrady vyplatiť povinná – v presnej výške podľa zákona o cestovných náhradách. Ak zamestnanec použije na pracovnú cestu svoj súkromný automobil, nie je povinný dokonca ani dokladovať nákup pohonných látok – v tomto jedinom prípade sa spotreba určí podľa oficiálnych štatistických cien. Cestovné náhrady firma môže poskytnúť nielen zamestnancom v trvalom pomere, ale napríklad aj dohodárom (ak to majú v zmluve), štatutárom či dokonca aj iným osobám. Z cestovných náhrad vyplatených zamestnancovi si však firma – platiteľ DPH nemôže odpočítať DPH, preto je niekedy vhodné niektoré plnenia – napríklad hotelové ubytovanie – vyfakturovať priamo na firmu, nie na zamestnanca.


Živnostník či samostatne zárobkovo činná osoba
Príslušné výdavky si môže uplatniť podobnou formou ako zamestnanci – teda ako súčet cestovného, stravného, ubytovania a prípadných iných výdavkov. Rovnako platí, že ako dopravný prostriedok môže použiť verejnú dopravu alebo vlastné auto – podnikatelia sú však už cenu povinní dokladovať skutočnými bločkami. Podstatným v tomto prípade je však použitie auta súkromného, teda nezaradeného do obchodného majetku živnostníka. Firemný automobil je trochu iná záležitosť a do nákladov sa dostáva iným spôsobom.


Spoločník eseročky
Spoločník eseročky sa zamestnancom svojej firmy stať môže aj nemusí. V každom prípade však platí, že na účely zákona o dani z príjmov sa považuje za zamestnanca – z čoho plynú viaceré nevýhody, no aj výhody. Jednou z nich je teda aj možnosť – respektíve povinnosť – poskytnúť zamestnancovi/spoločníkovi za pracovnú cestu cestovné náhrady. Postup je teda rovnaký ako v prípade zamestnanca: spoločníkovi patrí súčet spomenutých položiek (pri jazde súkromným autom nie sú potrebné bločky), firme idú vyplatené náhrady do nákladov a pre spoločníka znamenajú čistý príjem. Pri troche papierovania ide o peknú formu, ako vyberať peniaze z vlastnej eseročky.


5. Pracovné cesty konateľa
Ako si môže preplácať cestovné náhrady konateľ?
Špecifickým prípadom zamestnanca je konateľ či iný štatutár obchodnej spoločnosti. Síce podľa pracovného práva zamestnancom nie je, na účely cestovných náhrad sa považuje za zamestnanca. A dokonca: keďže konateľ nemá nič také, ako je „pravidelné pracovisko“, jeho pracovnými cestami sú všetky cesty z miesta jeho trvalého bydliska na všetky miesta, kde vykonáva funkciu konateľa.

6. Stravné a vreckové pri pracovnej ceste v zahraničí
Podnikateľ, samostatne zárobkovo činná osoba, bol týždeň na pracovnej ceste v Nemecku. Má nárok na stravné a vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste?
Podnikateľ, ktorý je SZČO, si môže uplatniť výdavky pri zahraničnej ceste na cestovanie, stravovanie, ubytovanie a iné nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v Nemecku (napríklad poplatky za parkovanie vozidla). Výdavky na ubytovanie a iné nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v Nemecku je povinný preukázať riadnym účtovným dokladom. Výdavky na stravovanie si môže uplatniť do sumy základnej sadzby stravného stanoveného pre Nemecko, a to najviac 45 eur za deň. Nárok na vreckové nemá.

7. Pracovná cesta na požičanom aute
Podnikateľ vykonávajúci činnosť na základe živnostenského oprávnenia použil na pracovnú cestu osobné motorové vozidlo vypožičané od svojho otca. Môže si do daňových výdavkov uplatniť základnú náhradu za každý jeden kilometer jazdy?
Keďže daňovník nepoužil na pracovnej ceste vlastné osobné moto

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.