06.03.2018, 00:06

Kto sa môže dobrovoľne nemocensky poistiť a kto nie

Viete, kedy je možné kombinovať dobrovoľné poistenie v Sociálnej poisťovni s povinným poistením? Sú prípady, kedy to možné nie je.

Kto sa môže dobrovoľne nemocensky poistiť a kto nie
Zdroj: Dreamstime

Kto môže využiť dobrovoľné poistenie?
Dobrovoľné dôchodkové, dobrovoľné nemocenské a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti v Sociálnej poisťovni môže využiť ten, kto nie je v povinne poistený. Napríklad študent alebo nezamestnaný. Musí však dovŕšiť vek 16 rokov a mať trvalý pobyt, povolenie na trvalý alebo prechodný pobyt. Výnimkou sú dôchodcovia, ktorí si podľa druhu priznaného dôchodku nemôžu vybrať zo všetkých kombinácií dobrovoľného poistenia.

Nie je možný súbeh dobrovoľného nemocenského poistenia a dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti s povinným nemocenským poistením.

Obdobie dobrovoľného poistenia, keď si dobrovoľne poistená osoba riadne a včas platí poistné, sa zhodnocuje ako obdobie poistenia pri posudzovaní nároku na dávky zo Sociálnej poisťovne.

Aké obmedzenia sú pre dobrovoľne nemocensky poistenú osobu?
Dobrovoľne nemocensky poistená osoba nemôže byť poistená, nemôže mať priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok s neschopnosťou vykonávať prácu o viac ako 70 percent, nemôže byť poberateľom invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku a musí byť súčasne dobrovoľne dôchodkovo poistená. Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba nemôže súčasne mať priznaný predčasný starobný dôchodok.

Kto nemôže využívať niektoré druhy dobrovoľné poistenia?

Dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti musí byť súčasne dobrovoľne nemocensky a dobrovoľne dôchodkovo poistená. Neplatí to pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá môže využiť aj samostatné dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti.

Poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na zamestnanca podľa osobitného predpisu napríklad na sudcu, či prokurátora, na obvineného vo väzbe, odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody, na fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 percent, a ani na osobu, ktorá má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek.

Podľa zákona o sociálnom poistení nie je možný súbeh dobrovoľného poistenia s povinným nemocenským poistením zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby. Netýka sa to dobrovoľného dôchodkového poistenia, ktoré môže trvať aj v prípade súbehu s povinným poistením.

Môže sa dobrovoľne poistiť osoba, ktorá poberá opatrovateľský príspevok na rodinného príslušníka? A môže sa pripoistiť osobný asistent pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím?

Samotné poberanie peňažného príspevku na opatrovanie ani výkon osobnej asistencie osobe s ťažkým zdravotným postihnutím nie sú prekážkou prihlásenia sa na dobrovoľné poistenie v Sociálnej poisťovni.

Dobrovoľne nemocensky, dobrovoľne dôchodkovo a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá podá prihlášku na dobrovoľné poistenie a má tu trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt. Isté obmedzenia platia pre poberateľov dôchodkových dávok. Napríklad nemôže mať súčasne priznaný predčasný starobný dôchodok. Obmedzenia platia aj pre osoby, ktoré sú povinne poistené. Kto je povinne nemocensky poistený, nemôže byť súčasne dobrovoľne nemocensky poistený.

Využiť inštitút dobrovoľného sociálneho poistenia má možnosť aj ten, za ktorého poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity platí štát. Napríklad osoba, ktorá poberá príspevok na opatrovanie alebo osoba, ktorá robí osobnú asistenciu osobe s ťažkým zdravotným poistením najmenej 140 hodín mesačne.

Koľko sa platí poistné na dobrovoľné poistenie?

Po podaní prihlášky na dobrovoľné poistenie pobočka Sociálnej poisťovne pridelí žiadateľovi variabilný symbol, ktorý uvádza pri platení poistného. Okrem neho pri platení poistného správne uvedie aj špecifický symbol a číslo účtu pobočky. Poistné sa platí za predchádzajúci kalendárny mesiac – do ôsmeho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Pri platbe poistného sa špecifický symbol uvádza v tvare mesiac a rok (napríklad 072018). Ak dobrovoľne poistená osoba uhrádza poistné trvalým príkazom, uvádza špecifický symbol v tvare 88. Pri platbe poistného, ktoré je predpísané rozhodnutím, je špecifický symbol uvedený vo výrokovej časti rozhodnutia.

Dobrovoľne poistená osoba si sama určí vymeriavací základ, z ktorého bude platiť poistné na dobrovoľné poistenie podľa príslušných sadzieb poistného (s ohľadom na balík poistenia).
na nemocenské poistenie – 4,4 percenta
na starobné poistenie – 18 percent (ak je sporiteľom v II. pilieri, Sociálna poisťovňa pošle 4,50 percent príslušnej DSS)
na invalidné poistenie – 6 percent
do rezervného fondu solidarity – 4,75 percenta
na poistenie v nezamestnanosti – 2 percentá

Vymeriavací základ nesmie byť nižší ako stanovený minimálny vymeriavací základ v danom roku a vyšší ako maximálny vymeriavací základ. Zároveň musí byť rovnaký pre všetky druhy poistenia vo vybranom balíku.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači.